Jouw gezondheid Home GGD Gelderland Midden

Kinderen 4-12 jaar

Als je kind 4 jaar is gaat de JGZ over van het consultatiebureau naar de JGZ op scholen of op locaties van de GGD. Natuurlijk kun je ook dan nog steeds bij ons terecht voor vragen over en tips voor opvoeding, gezondheid en vaccinaties.

Veelgestelde vragen kinderen 4-12 jaar

Het doel van de vragenlijsten is om jongeren zelf te laten nadenken over hun gezondheid en leefstijl. Ook helpen de vragenlijsten om op tijd mogelijke problemen te ontdekken. Wij gebruiken de vragenlijsten om kinderen en jongeren goed advies en goede voorlichting te kunnen geven en tijdens de gesprekken met je kind. 

De vragenlijsten horen bij het programma Gezond leven? Check het even! van de GGD Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden moet van de wet Jeugdgezondheidszorg bieden aan kinderen tot 18 jaar. Ook moeten wij van de wet een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat doen wij met vragenlijsten en onderzoeken. Vanaf het vierde jaar doen we deze onderzoeken op school. 

De uitkomsten van de vragenlijst worden opgenomen in het digitaal kinddossier. Dit is een medisch dossier dat alleen toegankelijk is voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden. Wij houden ons hiervoor aan de wetgeving rond privacy en bescherming van persoonsgegevens en nemen maatregelen om de informatie te beveiligen. Meer daarover is te lezen op onze pagina met informatie over privacy en het digitale dossier. 

Wij moeten dit onderzoek van de wet aanbieden. Voor het aanbieden van onderzoeken hoeven we niet van tevoren apart om toestemming te vragen aan jou als ouder of verzorger. Wel moeten wij vooraf informatie over het onderzoek opsturen en op onze website zetten. Ouders en jongeren weten daardoor wat de inhoud van het onderzoek is. Deelname is altijd vrijwillig. Zie de vraag ‘Is meedoen vrijwillig?' in de FAQ op deze pagina. 

Ja, meedoen aan onze onderzoeken is altijd vrijwillig. Wij bieden het onderzoek aan alle kinderen aan en ouders of verzorgers krijgen hierover een brief. Als ouders en/of jongeren niet willen deelnemen, kunnen zij dit altijd laten weten. Ouders kunnen bellen, mailen of een brief schrijven. 

Jongeren van 12 tot 16 jaar mogen zelf beslissen of zij de vragenlijst willen invullen, maar moeten het wel eens worden met hun ouders. Het kan gebeuren dat een jongere wel mee wil doen, maar dat een ouder dit niet wil, of andersom. Dan gaat onze JGZ-medewerker met beiden in gesprek. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. 

Vanaf 16 jaar mogen jongeren helemaal zelf beslissen of zij wel of niet meedoen aan het onderzoek. 

Voor de onderzoeken van jouw kind krijg je informatie thuisgestuurd. Het gaat om een medische vragenlijst, de SDQ en een informatiebrief. De vragenlijsten helpen om een beter beeld te krijgen van je kind. Dat is fijn voor jouzelf, maar ook voor de leerkracht en voor ons. Het is nooit verplicht om de vragenlijsten in te vullen.

SDQ is een Engelse afkorting van Strengths and Difficulties Questionnaire. Dit is een vragenlijst over de sterke kanten van je kind en de moeilijkheden die hij heeft. De vragenlijst geeft goed inzicht in de psychosociale gezondheid van je kind. Dat betekent dat we door de vragenlijst meer weten over de geestelijke gezondheid van je kind en hoe hij zich voelt in de klas en in de buurt. 

We sturen de vragenlijsten op in het Nederlands. Er zijn ook vertalingen van deze lijsten in andere talen beschikbaar. De volgorde van vragen is in de verschillende lijsten gelijk. Vraag 3 in het Nederlands is dus bijvoorbeeld dezelfde als vraag 3 in het Turks. Dit kan handig zijn om te weten wanneer je de vragenlijst samen met iemand anders invult.