Logopedie

In een aantal gemeenten werken binnen de JGZ ook logopedisten. Zij kunnen de spraak- en taalontwikkeling van kinderen onderzoeken. Je leest hier meer over de achtergrond.

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor elk kind. Dit is namelijk een goede basis voor lezen en schrijven en voor leren op school. Het kind krijgt met een goede spraak- en taalontwikkeling meer zelfvertrouwen en een betere toekomst.

Rond het vijfde jaar is de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen in grote lijnen klaar. Als een taalprobleem op zesjarige leeftijd niet over is, dan zal dit probleem vaak blijven bestaan. De gevolgen hiervan kunnen zijn:

  • lagere schoolprestaties
  • problemen in het gedrag
  • moeite hebben met studeren
  • moeite hebben met een baan vinden

Onderzoek naar spraak- en taalontwikkeling

Om de taal- en spraakontwikkeling van kinderen in de gaten te houden, doen logopedisten van GGD Gelderland-Midden soms onderzoek. Zij werken onder meer in de gemeentes Arnhem, Barneveld, Scherpenzeel en Wageningen. Wat ze precies doen verschilt per gemeente.

Bij de logopedische screening (onderzoek) let de logopedist op taal, spraak, stem, gehoor en luistervaardigheden, mondgedrag en leesvoorwaarden. Dit onderzoek doen we als je kind rond de vijf jaar oud is. Bij problemen is er dan nog tijd voor verbetering.

Het is ook mogelijk om op een ander moment een kind te screenen. Dat kan op verzoek van de leerkracht, jeugdarts of ouder.

Neem contact met ons op

Informatie- en afsprakenlijn 4-18 jaar

088 355 60 00maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur