Gezond Wonen

Je  woonomgeving is op allerlei manieren van invloed op je gezondheid. In huis kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met vocht, schimmels of asbest. Buiten kun je te maken krijgen met ongezonde situaties door luchtvervuiling of bijvoorbeeld met overlast door de eikenprocessierups.

Of ga direct naar: