Gezond Wonen

Je  woonomgeving is van invloed op je gezondheid. Zo kun je in huis te maken krijgen met vocht, schimmels of asbest. Buiten krijg je te maken met luchtvervuiling en Uv-straling, of bijvoorbeeld met overlast door de eikenprocessierups.

Wat doet de GGD?

De GGD werkt samen met de gemeenten in onze regio aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. Hoe  zorgen we samen voor een gezonde omgeving? Waar kun je wel bouwen en waar liever niet? Ook adviseren we gemeenten en bewoners bij ongezonde situaties of bij overlastsituaties.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over je gezondheid en je omgeving? Het antwoord op veel vragen vind je op GGDLeefomgeving. Kom je er niet uit? Mail dan je vraag met je telefoonnummer en woonplaats naar milieu-en-gezondheid@VGGM.nl. 

We beantwoorden bijvoorbeeld vragen over: 

 • schimmels in huis
 • vervuilde lucht, grond of water
 • geluid
 • schadelijke stoffen
 • hitte
 • straling
 • overlast door vervelende beestjes of planten

Je krijgt binnen 5 werkdagen een reactie via de telefoon of via de e-mail. We kunnen je adviseren over wat jij zelf (met andere instanties) het beste kunt doen in jouw situatie. We denken met je mee, maar we komen niet bij je langs. Wij kunnen:

 • niet vaststellen of een verklaring afgeven dat je huis of je omgeving de oorzaak is van jouw gezondheidsklachten;
 • geen (bouwkundige) problemen in je huis beoordelen en je verhuurder, woningstichting of gemeente dwingen om die op te lossen;
 • geen urgentieverklaring geven voor een ander huis.

Wij hanteren als basis voor de behandeling van vragen de landelijke GGD-richtlijnen medische milieukunde. Maar we beoordelen elke vraag op maat en de behandeling van een vraag kan tussen GGD-en verschillen. Dat komt onder meer doordat GGD-en verschillen in menskracht, beleid en afspraken met gemeenten. 

GGDLeefomgeving

GGDleefomgeving.nl is dé plek waar je betrouwbare informatie vindt over de invloed van je omgeving op je gezondheid. Hoe ongezond zijn vocht en schimmels in je huis? Wat moet je doen als er een asbestbrand in de buurt is? En zijn smartphones nu wel of geen risico voor je gezondheid?

Op GGDleefomgeving.nl vind je kort en bondig wat we weten over risico’s. Ook vertellen we je wat je zelf kunt doen aan een (on)gezonde leefomgeving. Lees meer op GGDleefomgeving.nl.

Of ga direct naar:

Gezondheid en leefomgeving in cijfers

De GGD doet voor gemeenten onderzoek naar de gezondheid van de mensen in Gelderland-Midden. Hier vind je al onze cijfers over gezondheid en leefomgeving. 

In cijfers

Of bekijk één van onze themarapporten

 • De GGD'en in Gelderland en Overijssel doen samen met de provincie onderzoek naar de luchtkwaliteit. Dit rapport beschrijft de luchtvervuiling in Gelderland en Overijssel in 2021 en de effecten daarvan op de gezondheid van de inwoners. Bekijk het rapport Luchtkwaliteit in Gelderland en Overijssel.
 • De Gelderse en Overijsselse GGD'en hebben onderzocht hoeveel geluidhinder inwoners ervaren en wat de gezondheidseffecten daarvan zijn. Bekijk het rapport Geluidhinder in Gelderland en Overijssel.
 • De Gelderse en Overijsselse GGD'en hebben onderzocht hoeveel geurhinder inwoners ervaren en wat de gezondheidseffecten daarvan zijn. Bekijk het rapport Geurhinder in Gelderland en Overijssel.
 • De Gelderse en Overijsselse GGD'en hebben onderzocht hoeveel last de inwoners ervaren van hitte en wat de gezondheidseffecten daarvan zijn. Bekijk de factsheet Hitte en Gezondheid.