Seksualiteit Soa anticonceptie GGD Gelderland Midden

Seksualiteit & Soa

Vragen over soa's, anticonceptie, seksualiteit? Wat je kunt doen, lees je op deze pagina. Wil je informatie over HIV, gezonde seks of seksueel misbruik? Lees verder.

Veelgestelde vragen over seksualiteit en soa's

De GGD verzamelt gegevens om een beeld te krijgen van de seksuele gezondheid van de inwoners van Nederland. Dit in opdracht van het RIVM.

In deze gegevens is niet te zien over wie het precies gaat. De GGD deelt geen gegevens met een huisarts of een verzekering.

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) verplicht de GDD om een dossier te maken. De reden is dat er soms een behandeling nodig is.

Een goed bijgehouden dossier is belangrijk voor de kwaliteit van zorg aan de patiënt. Een bijgehouden dossier zorgt dat de zorg op een goede manier doorgaat.

Voor uw onderzoek of behandeling is het soms nodig om bloed, urine of andere lichaamsmaterialen af te nemen. Na onderzoek blijft er vaak wat van dit bloed of urine over. Het gaat dan om bloed of urine dat voor uw onderzoek of behandeling niet direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. In het algemeen bewaard het laboratorium het restmateriaal.

Het bewaren gebeurt voor wanneer u in de toekomst naar de arts gaat. Dit kan ook met nieuwe klachten zijn. Dit bloed en urine kan ook in gezet worden voor wetenschappelijk onderzoek. Meestal gebeurt dat zonder naam. De onderzoeker heeft uw persoonlijke gegevens niet. Het restmateriaal krijgt soms een unieke code.

We gaan ervan uit dat u voor het gebruik van restmaterialen en deze routineonderzoeken uw toestemming geeft. Als u wel bezwaar heeft dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de GGD. Het adres is Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ, Arnhem. In het medisch dossier komt een aantekening van u bezwaar. Wetenschappelijk onderzoek gebruikt dan niet uw lichaamsmateriaal.

Restmateriaal wordt soms gebruikt voor niet-anoniem onderzoek. De onderzoeker weet dan uw persoonlijke gegevens. Hiervoor moet u altijd duidelijk toestemming geven. U kunt in vrijheid beslissen of u aan het onderzoek wilt meewerken of niet. Wetenschappelijk onderzoek gebruikt het restmateriaal. U hoort in het algemeen geen resultaten van dit onderzoek van de gebruikte restmaterialen. De resultaten van het onderzoek komen als wetenschappelijke artikel in een medisch blad of in de media.

Het kan gebeuren dat de onderzoeker bij het onderzoek met restmateriaal iets ontdekt. Dat kan voor u direct van waarde kan zijn (toevalsbevindingen). Als het om niet-anoniem onderzoek gaat, kan hij dit aan de behandelend arts laten weten. De behandelend arts kan u die informatie mogelijk geven.

U moet dan ervoor de wens te kennen heeft gegeven deze informatie te willen ontvangen. U kan tijdens een bezoek de behandelend arts of verpleegkundige melden als u deze informatie wilt weten. Deze zal dit met u bespreken en een aantekening maken in uw dossier. U hoort geen resultaten bij een onderzoek zonder naam.

Nee, niet standaard. Soms is het belangrijk dat de huisarts wél weet van jouw diagnose. Als we gegevens delen met jouw huisarts, gebeurt dat alleen met jouw toestemming. Dan zijn wel je echte naam en geboortedatum nodig. Het is mogelijk dat daarna de huisarts contact met jou opneemt via de telefoon of e-mail.

Als we een soa vinden, krijg je daarvoor een behandeling. Als je een vaste partner hebt, moet hij/zij ook een behandeling krijgen. Dit is om ervoor te zorgen dat jullie elkaar niet opnieuw zullen besmetten, dat heet ook wel het ‘ping-pong’- effect. 

Het is ook heel belangrijk dat je ex-partner(s) of ‘losse’ sekspartners laat weten dat zij zich ook moeten laten lesten op soa. De GGD kan jou altijd helpen bij partnerwaarschuwing.

Slik dan zo snel mogelijk de morning-afterpil, dan is de kans op zwangerschap het kleinst. Slik de pil in ieder geval binnen 5 dagen na het sekscontact, maar het liefst binnen 24 uur. De pil Norlevo pil slik je tot 3 dagen na het sekscontact en de pil EllaOne tot 5 dagen na het sekscontact. De morning-afterpil bestaat uit één pil die je moet innemen.