Seksualiteit Soa anticonceptie GGD Gelderland Midden

Gezondheid in cijfers

De GGD doet voor gemeenten onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van de mensen in Gelderland-Midden. Met de resultaten kunnen gemeenten doelen stellen en activiteiten organiseren om die gezondheid te verbeteren. 

Gelderland-Midden in cijfers

Gezondheidsonderzoeken per leeftijd

Regionale visie op gezondheid

De gemeenten in Gelderland-Midden hebben samen de regionale visie op gezondheid gemaakt. Daarin laten ze zien hoe zij aankijken tegen gezondheid. Ook vinden ze het belangrijk dat gezondheid niet alleen met gezondheidszorg te maken heeft, maar juist ook met bijvoorbeeld werk en inkomen, veiligheid en de omgeving waarin iemand woont. Gezondheid raakt dus verschillende taken en afdelingen binnen een gemeente. 

Panelonderzoek

Naast de grote gezondheidsonderzoeken doet GGD Gelderland-Midden ook onderzoek onder kleinere groepen. In ons panelonderzoeken vragen we een groep mensen uit Gelderland-Midden een paar keer per jaar of zij een online vragenlijst in willen vullen.