De Jeugdmonitor

In september en oktober 2023 voert de GGD weer de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Gelderland-Midden. Leerlingen worden bevraagd op thema's met betrekking tot gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD'en in Nederland. Met de resultaten van dit onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?

In de periode van 18 september tot en met 13 oktober 2023 vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een vragenlijst in via internet tijdens een lesuur op school. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd worden op groepsniveau in het voorjaar van 2024 gepubliceerd.

Privacy

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam of geboortedatum. De GGD vraagt wél de (viercijferige) postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Dit doen we bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

De privacyverklaring vindt u hier.

20230717 Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 GGD GM.docx

Samenwerking en afstemming met andere onderzoeken

Met de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt collectief, op groepsniveau, de gezondheid in kaart gebracht. Daarnaast voert de JGZ elk jaar de Check uit op alle VO-scholen. De Check is bedoeld voor de individuele zorg van de leerling en is niet anoniem. Omdat beiden (de individuele en de collectieve zorg) erg belangrijk zijn, zullen de Check en de Gezondheidsmonitor Jeugd dit schooljaar beiden worden uitgevoerd, maar niet tegelijkertijd.

Door samenwerking met het Trimbos proberen we scholen én leerlingen zo min mogelijk te belasten met verschillende onderzoeken. Op basis van toeval, zal gemiddeld één leerling per klaar in plaats van naar de Gezondheidsmonitor Jeugd worden verwezen naar een vragenlijst van het Trimbos-instituut. De vragenlijsten zijn vergelijkbaar qua lengte, dus leerlingen in de klas merken geen verschil tussen de verschillende vragenlijsten.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd? Dan kunt u contact opnemen met een onderzoeker van de GGD.