Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD'en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart.

Wat is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

In 2022 is de eerste meting van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geweest. Dit onderzoek is uitgevoerd als een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het is uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. De vragenlijst omvatte vragen naar gezondheid, welzijn en leefstijl. De doelgroep was jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het
ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting.