Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD'en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart.

Wat is de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen?

In 2024 is de tweede meting van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Dit onderzoek is een landelijk online vragenlijstonderzoek. De vragenlijst omvat vragen naar gezondheid, welzijn en leefstijl. De doelgroep is jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen.

Privacyverklaring

Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig en alle betrokken partijen gaan vertrouwelijk om met de verzamelde gegevens. Maatregelen zijn genomen om de privacy van de deelnemers te waarborgen en zowel het onderzoeksbureau (Ipsos I&O) en de GGD Gelderland-Midden voldoen aan de AVG wet- en regelgeving. De vragenlijst is zo opgesteld dat er geen direct herleidbare persoonsgegevens zoals naam en adres worden gevraagd. Wel wordt er gevraagd naar de postcode omdat dit nodig is om rapporten voor de verschillende gemeenten te maken. Deze postcode wordt niet gedeeld met de GGD. Voor het winnen van een prijs kan u worden gevraagd om uw emailadres en telefoonnummer in te vullen. Dit emailadres en telefoonnummer wordt door het onderzoeksbureau niet met de GGD gedeeld en na maximaal 3 maanden weer verwijderd. 

De volledige privacyverklaring vindt u hieronder (beschikbaar in het Nederlands en Engels).

GMJV2024_privacyverklaring.pdf
GMJV2024_privacystatement.pdf

FAQ

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de GGD via onderzoek@vggm.nl. Hieronder vindt u ook een document met antwoorden om de meest gestelde vragen (beschikbaar in het Nederland en Engels).

GMJV2024_veelgestelde_vragen.pdf
GMJV2024_frequently_asked_questions.pdf

Voorwaarden winactie

Bij deelname aan het onderzoek kunt u ervoor kiezen om kans te maken op een cadeaubon ter waarde van €25 of €400. Aan deze winactie zijn voorwaarden verbonden. Deze kunt u hieronder vinden (beschikbaar in het Nederlands en Engels).

GMJV2024_voorwaarden_winactie.pdf
GMJV2024_termsconditions_prize.pdf

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 uit in het kader van het
ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een extra meting.