De Gezondheidsmonitor

Hoe gaat het met de inwoners van Gelderland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Gelderland-Midden brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. In 2022 deden we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we in 2023 per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Samenwerking

GGD Gelderland-Midden werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vragenlijst

Hier kunt u een inkijkexemplaar van de vragenlijst vinden.

Vragenlijst Gezondheidsmonitor 2022 Gelderland-Midden.pdf