JGZ op school

Als je kind 4 jaar is geworden gaat de JGZ over van het consultatiebureau naar de JGZ op scholen of op locaties van de GGD. Ook deze zorg wordt gegeven door jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Voor de zorg aan en onderzoeken van jouw kind gebruiken we hetzelfde medische dossier als op het consultatiebureau.

Hoe werkt JGZ op school

Ieder kind dat op school zit, krijgt een paar keer een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Hoe vaak dat is en wanneer dat onderzoek wordt gedaan, hangt af van het soort onderwijs. De JGZ vraagt aan ouders of verzorgers altijd toestemming voor het onderzoek. Meestal met de informatiebrief die je thuis ontvangt.

Ook naast deze onderzoeken kun je altijd terecht bij de JGZ. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de gezondheid of ontwikkeling van je kind. Neem contact op met onze informatie- en afsprakenlijn.

Twee onderzoeken op de basisschool

Standaard krijgt jouw kind op de basisschool twee keer een onderzoek. De eerste keer als je kind 5 of 6 jaar is en in groep 2 zit. De tweede keer als je kind 10 of 11 jaar is en in groep 7 zit. Als er bijzonderheden of vragen zijn, kunnen we vaker een afspraak maken.

Voor het onderzoek krijg jij als ouder of verzorger een informatiebrief thuisgestuurd. Door de brief te ondertekenen geef je toestemming voor het onderzoek op school. In de brief staat ook hoe je de afspraak kunt verzetten of eventueel kunt afzeggen.

Bij de brief zit een vragenlijst met een aantal vragen over de gezondheid en ontwikkeling van je kind. De vragen gaan over lichamelijke onderwerpen, maar ook over bijvoorbeeld gedrag en emoties van je kind. Je kunt je eigen vragen ook in deze brief zetten. Deze brief geef je in een gesloten enveloppe aan de leerkracht. Die geeft de brief aan de JGZ-medewerker.

Als er bijzonderheden zijn met je kind kan de leerkracht dat ook zelf doorgeven aan de JGZ. Natuurlijk alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Het onderzoek op 5- of 6-jarige leeftijd is een standaardonderzoek, waar je als ouder niet bij bent. Als je wel bij het onderzoek wil zijn kun je dat doorgeven. In de informatiebrief vind je hierover meer informatie.

Je kunt aan je kind uitleggen dat de JGZ-medewerker gaat kijken hoe gezond het is. Het onderzoek doet geen pijn: je kind krijgt geen prikken. Je kind houdt zijn kleren aan. Voor het meten van de lengte moeten alleen de schoenen even uit.

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten. Een doktersassistent ziet je kind. De doktersassistent:

  • test de ogen van je kind.
  • test het gehoor van je kind. Je kind luistert met een koptelefoon naar piepjes.
  • weegt en meet je kind om te bepalen hoe de groei van je kind is.
  • heeft een kort gesprekje met je kind, bijvoorbeeld over hoe je kind het op school vindt.
  • laat je kind bewegen en probeert zo een algemene indruk van je kind te krijgen.

Ook bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. In de informatiebrief staat hoe jij door kunt geven dat je er wel graag bij wil zijn. Ook hier is het belangrijk om te weten dat het onderzoek geen pijn doet: je kind krijgt geen prikken. Je kind houdt zijn kleren aan. Voor het meten van de lengte moeten alleen de schoenen even uit.

De doktersassistent die je kind ziet let vooral op:

  • Lengte en gewicht en de ontwikkeling van het lichaam. Ook vanwege de puberteit die eraan komt.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: je kind krijgt vragen over omgaan met anderen, pesten en plagen.
  • Onderwerpen zoals een gezond gebit, verzorging, veiligheid, vrije tijd, situatie op school en thuis.

Spreekuur op advies van het consultatiebureau of de leerkracht

Soms is het fijn als we jouw kind wat eerder zien op school. Bijvoorbeeld omdat de ogentest op het consultatiebureau nog niet goed ging. Het consultatiebureau geeft dat dan door, zodat jouw kind wat eerder een afspraak krijgt. Natuurlijk alleen als jij dat zelf ook wilt.

Ook de leerkracht van jouw kind kan voorstellen dat wij je kind wat eerder zien. Ook dat gebeurt alleen als jij daar vanaf weet en dat goed vindt. In beide gevallen ontvang je van ons dan een uitnodiging. Natuurlijk kun je ook zelf eerder bellen voor een afspraak. Onderaan deze pagina vind je daarvoor de gegevens.

Spreekuren op school

Heb je vragen over de gezondheid van je kind? Wil je graag doorpraten met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Dan kun je ook zelf een afspraak maken via de informatie- en afsprakenlijn van de GGD. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere school of in een GGD-gebouw.

Als je belt voor een afspraak, kijken wij of jouw vraag het best past bij een jeugdarts of een jeugdverpleegkundige. Ook kijken we waar je terecht kunt.

Zelf een afspraak maken?

Je kunt altijd ook zelf een afspraak maken met de JGZ. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de groei of ontwikkeling van jouw kind of andere vragen hebt.

Informatie- en afsprakenlijn 4-18 jaar

088 355 60 00maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur