Groep jonge kinderen 4-12 jaar

Veelgestelde vragen 4-12 jaar

Voor al je vragen over de gezondheid en opvoeding van kinderen van 4-12 jaar kun je bij ons terecht. Als wij je niet zelf kunnen helpen verwijzen wij je door naar de juiste persoon. Hieronder vind je alvast een antwoord op de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Je kunt de JGZ op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 355 60 00.

De kinderen komen een voor een in een aparte kamer bij de doktersassistente. Die heeft vooraf de vragenlijst van de ouders en de lijst met bijzonderheden van de onderwijzer gelezen. De doktersassistente begint het onderzoek met een gesprekje. Ze stelt vragen over bijvoorbeeld vriendjes en vriendinnetjes en wat het kind net in de klas heeft gedaan. Is het fijn in de klas? 

Hierna weegt de doktersassistente het kind en meet ze de lengte. Bij de 5- en 6-jarige kinderen worden ogen en oren altijd getest. Bij de 10- en 11-jarige kinderen worden deze alleen getest bij twijfels of klachten over zien of horen.

Als er bijzonderheden zijn, krijg je een uitnodiging voor een nieuwe afspraak. Die afspraak is dan op het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Soms belt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige je hierover. Een afspraak op school is namelijk niet altijd nodig. Soms is bespreken via de telefoon voldoende.

Jouw kind krijgt een brief mee met de uitslag van het onderzoek. Hierop staat informatie over lengte en gewicht. Soms zit er informatie of een advies bij de brief. Als jij hiervoor toestemming geeft, krijgt ook de school bericht over de uitslag van het onderzoek.

Als er bijzonderheden zijn, krijg je een uitnodiging voor een nieuwe afspraak. Die afspraak is dan op het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Soms belt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige je hierover. Een afspraak op school is namelijk niet altijd nodig. Soms is bespreken via de telefoon voldoende.

Voor de onderzoeken van jouw kind krijg je informatie thuisgestuurd. Het gaat om een medische vragenlijst, de SDQ en een informatiebrief. De vragenlijsten helpen om een beter beeld te krijgen van je kind. Dat is fijn voor jouzelf, maar ook voor de leerkracht en voor ons. Het is nooit verplicht om de vragenlijsten in te vullen.

SDQ is een Engelse afkorting van Strengths and Difficulties Questionnaire. Dit is een vragenlijst over de sterke kanten van je kind en de moeilijkheden die hij heeft. De vragenlijst geeft goed inzicht in de psychosociale gezondheid van je kind. Dat betekent dat we door de vragenlijst meer weten over de geestelijke gezondheid van je kind en hoe hij zich voelt in de klas en in de buurt. 

We sturen de vragenlijsten op in het Nederlands. Er zijn ook vertalingen van deze lijsten in andere talen beschikbaar. De volgorde van vragen is in de verschillende lijsten gelijk. Vraag 3 in het Nederlands is dus bijvoorbeeld dezelfde als vraag 3 in het Turks. Dit kan handig zijn om te weten wanneer je de vragenlijst samen met iemand anders invult.
 

Ja, meedoen aan onze onderzoeken is altijd vrijwillig. Wij bieden het onderzoek aan alle kinderen aan en ouders of verzorgers krijgen hierover een brief. Als ouders en/of jongeren niet willen deelnemen, kunnen zij dit altijd laten weten. Ouders kunnen bellen, mailen of een brief schrijven. 

Jongeren van 12 tot 16 jaar mogen zelf beslissen of zij de vragenlijst willen invullen, maar moeten het wel eens worden met hun ouders. Het kan gebeuren dat een jongere wel mee wil doen, maar dat een ouder dit niet wil, of andersom. Dan gaat onze JGZ-medewerker met beiden in gesprek. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. 

Vanaf 16 jaar mogen jongeren helemaal zelf beslissen of zij wel of niet meedoen aan het onderzoek. 

Wij moeten dit onderzoek van de wet aanbieden. Voor het aanbieden van onderzoeken hoeven we niet van tevoren apart om toestemming te vragen aan jou als ouder of verzorger. Wel moeten wij vooraf informatie over het onderzoek opsturen en op onze website zetten. Ouders en jongeren weten daardoor wat de inhoud van het onderzoek is. Deelname is altijd vrijwillig. Zie de vraag ‘Is meedoen vrijwillig?' in de FAQ op deze pagina. 

Door de vragenlijst weten we welke vragen en onderwerpen voor jouw kind belangrijk zijn. Daardoor kunnen we je kind digitale informatie en adviezen geven die bij hem of haar passen. Die helpen je kind bij zijn ontwikkeling.

In de gesprekken die jouw kind heeft met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen we verder ingaan op de vragen. In de onderbouw krijgt je kind dit gesprek altijd aangeboden, in de bovenbouw alleen als daar een goede reden voor is. Jongeren kunnen zelf ook aangeven of ze dit gesprek wel of niet willen. Een gesprek is nooit verplicht.
 

De uitkomsten van de vragenlijst worden opgenomen in het digitaal kinddossier. Dit is een medisch dossier dat alleen toegankelijk is voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden. Wij houden ons hiervoor aan de wetgeving rond privacy en bescherming van persoonsgegevens en nemen maatregelen om de informatie te beveiligen. Meer daarover is te lezen op onze pagina met informatie over privacy en het digitale dossier. 

Heb je nog vragen of zorgen die je met ons wilt delen? Dan horen wij die graag. Het is fijn als jongeren en ouders met ons meedenken. Voor vragen of het maken van een afspraak voor het spreekuur van de Jeugdgezondheidszorg kun je contact opnemen met de informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. 

Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of stuur een e-mail naar ggd@vggm.nl. 

Het doel van de vragenlijsten is om jongeren zelf te laten nadenken over hun gezondheid en leefstijl. Ook helpen de vragenlijsten om op tijd mogelijke problemen te ontdekken. Wij gebruiken de vragenlijsten om kinderen en jongeren goed advies en goede voorlichting te kunnen geven en tijdens de gesprekken met je kind. 

De vragenlijsten horen bij het programma Gezond leven? Check het even! van de GGD Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden moet van de wet Jeugdgezondheidszorg bieden aan kinderen tot 18 jaar. Ook moeten wij van de wet een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat doen wij met vragenlijsten en onderzoeken. Vanaf het vierde jaar doen we deze onderzoeken op school.