Hulp bij opvoeden

Soms kun je wel wat extra advies of een steuntje in de rug gebruiken. Met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts kun je bespreken of extra hulp mogelijk is.

Vragenlijn 0-4 jaar

088 355 68 50maandag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur

Voor vragen over verzorging of opgroeien van jouw baby of peuter

Afsprakenlijn 0-4 jaar

088 355 65 00maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00 uur

Informatie- en afsprakenlijn 4-18 jaar

088 355 60 00maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur

Algemene vragen JGZ 0-18 jaar

088 355 60 00maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur