Over de JGZ

Als ouder of verzorger wil je dat je kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor je klaar om met je mee te denken.

Deskundige medewerkers volgen samen met jou de groei en ontwikkeling van je kind tot 18 jaar. Heb je vragen over je ongeboren kind of over de gezondheid van je kinderen? Of wil je advies over opvoeding en vaccinaties? Dan kun je terecht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden.

Wat is de JGZ?

Het doel van de Jeugdgezondheidszorg is dat kinderen en jongeren zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Daar proberen we samen met ouders en kinderen en jongeren tot 18 jaar voor te zorgen. Ook als je zwanger bent, kun je bij ons terecht.

Wat doet de JGZ?

 • We volgen samen met de ouders de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar.
 • We geven voorlichting en advies.
 • We onderzoeken kinderen en jongeren.
 • We bieden de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma aan.

Hoe gaat de JGZ verder te werk?

Wij willen er samen met jou voor zorgen dat jouw kind fijn, gezond en veilig opgroeit. Als dit even niet lukt zijn wij er voor je om mee te denken en te adviseren. Door omstandigheden of gebeurtenissen kunnen jij en je kind soms in een onveilige thuissituatie terecht komen. Niemand kiest daar bewust voor. Als je zorgen hebt kun je die met ons bespreken. Als wij zorgen hebben bespreken we die met jou.
De JGZ kan zelf extra begeleiding bieden. Als dat nodig is kunnen we ook verwijzen, bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, maatschappelijk werk of anderen.

Zorgen over veiligheid?

Sinds 2013 is de wet 'Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld' van kracht. Bij zorgen over de veiligheid van een kind zijn wij wettelijk verplicht te werken volgens de stappen van de meldcode. Dit betekent dat wij de zorgen bespreken en samen met jou kijken wat er nodig is om de problemen op te lossen.

Digitaal dossier en privacy

Wij werken met een digitaal kinddossier. Hierin houden de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts de gegevens van je kind bij. Het dossier start na de geboorte en gaat door tot het kind 18 jaar is. Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Veelgestelde vragen

Het aanbieden van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in Nederland geregeld in de wet. De JGZ is verplicht om alle kinderen en jongeren zo goed mogelijk in beeld te hebben. Daarom krijgen alle kinderen op een aantal momenten een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Alle kinderen die in Nederland wonen kunnen hier gebruik van maken. Dit is een recht van het kind

Het aanbieden van JGZ door JGZ-organisaties is dus verplicht. Maar ouders en jongeren vanaf 12 jaar zijn niet verplicht hier gebruik van te maken. Als jij/jullie geen gebruik willen maken van de JGZ of bepaalde onderdelen daarvan, kun je dat doorgeven. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts zal dit dan verder met jou bespreken.

Beslissen over Jeugdgezondheidszorg

Voor kinderen onder de 12 jaar beslissen ouders of voogden die het ouderlijk gezag hebben, over wel of geen gebruik maken van JGZ en/of vaccinaties.

Voor kinderen vanaf 12 tot en met 15 jaar beslissen ouders en jongere dit samen. Omdat jongeren vanaf deze leeftijd mee mogen beslissen, ontvangen ze wel altijd een uitnodiging. Ook als ouders eerder hebben gezegd geen gebruik te willen maken van JGZ of vaccinaties.
Jongeren vanaf 16 jaar beslissen dit zelf. Uitnodigingen op deze leeftijd gaan naar de jongere zelf.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is verplicht om van ieder kind een digitaal dossier aan te maken. Het gaat hier om een medisch dossier.
In dit dossier schrijven we de belangrijkste gegevens op van alle afspraken met de JGZ. Ook noteren we de vaccinaties die gegeven zijn. Het dossier start na de geboorte en gaat door tot het kind 18 jaar is. Het doel van het dossier is om groei en ontwikkeling van het kind over langere periode te kunnen volgen.
Na het beëindigen van de JGZ bewaren we het dossier nog 20 jaar in het archief. 

Alleen medewerkers van de JGZ van GGD Gelderland-Midden kunnen in het Digitaal Dossier van jouw kind kijken. Het dossier kan niet ingezien worden door anderen (bijv. huisarts, scholen, jeugdzorg, enz.). Ook niet als zij wel betrokken zijn bij de zorg voor het kind.
Alle medewerkers van de JGZ hebben een beroepsgeheim. Gegevens uit het dossier worden niet gedeeld zonder toestemming van ouders of jongere boven de 12. Dit mag alleen in bijzondere situaties, en alleen als dat in het belang van het kind is.

Verwijzing

Soms worden kinderen door jeugdarts of jeugdverpleegkundige doorverwezen naar andere hulpverleners, bijv. een huisarts, logopedist of orthopedagoog. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en/of kind.
Als je  het eens bent met de verwijzing gaan we er van uit dat je het ook goed vindt dat we gegevens over de verwijzing doorgeven aan de andere hulpverlener.
Wil je dat niet, laat ons dat dan weten.

Recht op inzage, aanvulling of kopie van het dossier

 • We proberen zo goed mogelijk met jou af te stemmen en te laten zien wat we opschrijven in het dossier. Dit geldt voor onderzoeken op het consultatiebureau, bij onderzoeken op school, of bij andere afspraken.  
 • Wil je buiten deze afspraken graag inzage in het dossier of een kopie van het dossier? Dat kan tot je kind 12 jaar is.
  Vanaf 12 jaar moet je kind hiervoor toestemming geven.
  Vanaf 16 jaar heb je geen recht meer op inzage of een kopie. Alleen de jongere zelf kan dan vragen om inzage of een kopie.
 • Als je vindt dat de informatie die in het dossier staat niet klopt, kun je altijd een eigen verklaring toe laten voegen aan het dossier.
 • Het achteraf verwijderen of aanpassen van informatie uit het dossier mag niet. Dit mag alleen als de persoonsgegevens niet kloppen, bijv. een verkeerde geboortedatum of verkeerd gespelde naam.

Vernietiging van dossiers

 • Als ouders kun je vragen om vernietiging van het dossier van je kind onder de 12 jaar. Tussen de 12 en 16 jaar moet de vraag ook van je kind zelf komen. Vanaf 16 jaar kan alleen je kind zelf hierom vragen.
 • Vernietiging van een medisch dossier van kinderen mogen wij weigeren. Dit heeft te maken met onze zorgplicht naar kinderen en jongeren. Wij zijn wettelijk verplicht om alle kinderen in beeld te hebben.
 • Het dossier is er voor het kind en kan ook later belangrijk zijn. Jouw kind heeft vanaf 12 jaar recht op inzage in het eigen dossier. Als het dossier vernietigd is, kan dat niet meer.
 • Vernietiging kan nooit terug gedraaid worden. Daarom zijn er strenge regels rondom privacy, toestemming en gezag van ouders.
 • Een vraag om vernietiging van een dossier zullen wij dan ook altijd heel zorgvuldig bekijken. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop.
 • Bij dit soort verzoeken hebben wij 4 weken de tijd om te reageren. We zullen ons besluit altijd toelichten.
 • Als je hier vragen over hebt, kun je die bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kun je bellen of mailen naar de informatie- en afsprakenlijn van de JGZ.

Bij een verhuizing naar een andere gemeente (buiten de regio Gelderland-Midden) verhuist het dossier van het kind mee. De JGZ in de andere woonplaats kan dan verder gaan met de zorg. Hiervoor vragen we toestemming bij het eerste contact met de JGZ.
Wil je dit niet? Geef dat dan aan ons door. Wij bewaren dan het dossier in het archief.

Bij GGD Gelderland-Midden vragen we deze toestemming meestal bij het eerste zuigelingenhuisbezoek (rond de 2 weken). Bij het eerste onderzoek op de basisschool vragen we dat nog een keer. Je krijgt hiervoor een uitnodiging thuis gestuurd met daarin een vragenlijst. Op deze vragenlijst staat ook een vraag over toestemming voor het  overdragen van het dossier bij verhuizing.

 

 

Mijn Kinddossier is iets anders dan het Digitaal Dossier. Mijn Kindossier is een online omgeving voor ouders met kinderen tot 4 jaar. Hierin kun je bijvoorbeeld de ontwikkeling van je kind bijhouden en afspraken maken bij het consultatiebureau. De toegang tot ‘Mijn Kinddossier’ is streng beveiligd. Alleen ouders zelf hebben toegang. Ook JGZ-medewerkers kunnen hier niet in kijken.

GGD Gelderland-Midden vindt privacy heel belangrijk. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om zo veilig mogelijk om te gaan met gegevens. Dit gaat ook over veilig mailen en veilig sturen van informatie via de website