AIOS bij Medisch Milieukunde (MMK)

Als aios Medische Milieukunde (MMK) bij GGD Gelderland-Midden kom je terecht in een hecht team. Ons team bestaat uit twee artsen M&G, milieu gezondheids-kundigen, een epidemioloog en een toxicoloog. Naast het feit dat je bij ons in het meest ervaren MMK-team van Nederland komt, want onze twee artsen zijn van de eerste lichting Medische Milieukunde, hebben we als afdeling MMK nog een aantal andere onderscheidende kenmerken waar we trots op zijn.

Zo coördineren wij de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid, dat betekent dat we de spil zijn in de samenwerking tussen universiteiten (Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam) en een aantal andere GGD’en. Het doel van deze Academische Werkplaats is kennis bundelen uit de praktijk, wetenschap en beleid, om zo een brug te slaan tussen deze gebieden. Voor het doen van onderzoek hebben we dus zeer korte lijntjes.

Daarnaast heeft ons team op het gebied van onderzoek al vijftien jaar ervaring in Europese projecten. Een onlangs gepubliceerd onderzoek van het project HELIX over exposome vind je hier. Als aios bij ons kun je je dus ook bezig houden met onderzoeken over de grens!
 
Door onze ligging in het land hebben we te maken met brede problematiek: van stedelijk en industrieel tot landelijk. Veehouderij en gezondheid is bijvoorbeeld iets waar we ons veel mee bezig houden, maar ook luchtverontreiniging en gezondheid. Zo heeft het rapport Naar een gezonde Lucht in Gelderland als doel om het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit aan te geven. De relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheidseffecten wordt hier uitgelegd en ook hebben we hierin aanbevelingen gegeven voor beleid en maatregelen die door de provincie Gelderland en gemeenten genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Als MMK-team zijn we niet alleen zeer ervaren, maar ook zeer gespecialiseerd. Zo hebben we epidemiologie, toxicologie en risicobeoordeling als expertise binnen ons team. Dit kan als aios super interessant zijn, van alle kanten kun je informatie krijgen en meekijken hoe het er bij de verschillende specialisaties aan toe gaat in de praktijk. Daarnaast levert het team ook bij rampen en incidenten met gevaarlijke stoffen expertise door inzet van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).
 
Verder vinden wij samenwerking erg belangrijk. Binnen onze GGD wordt vaak de samenwerking gezocht met Infectieziekte Bestrijding, bijvoorbeeld op het gebied van veehouderij en gezondheid. Bij Infectieziektebestrijding zullen jaarlijks ook een aantal aios werken, dus ook hier kan de samenwerking gezocht worden. Naast samenwerken met andere afdelingen binnen onze GGD, wordt ook samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de Duitse collega’s via de Euregio Rijn Waal. Daarnaast zijn we ook actief in het netwerk One Health, een verbindend platform voor medische en veterinaire experts. We bieden je dus ook alle ruimte om actief deel te nemen in deze netwerken!
 
Naast het werken voor onze eigen regio, zijn wij ook een bovenregionale GGD. We hebben adviseurs in huis die ook omliggende GGD’en adviseren op het gebied van Medische Milieukunde. Je ziet dus niet alleen hoe het is om bij ons te werken, maar je kunt ook mee met deze adviseurs om te zien hoe het er bij omliggende GGD’en aan toe gaat.
 
Tenslotte hebben we hier nog  een filmpje waarop onze opleider van MMK (tevens ook arts M&G en toxicoloog / GAGS) je meeneemt in het mooie vak van arts M&G medische milieukunde.

Reportage waarin het beroep van arts medische milieukunde wordt belicht. Arts maatschappij en gezondheid, profiel medische milieukunde.

Contact

Kortom, als MMK bij GGD Gelderland-Midden kunnen we, en willen we ook zeker, je als aios heel wat bieden! Heb je nog vragen of wil je nog wat meer over ons weten, schroom niet en neem contact op met ons via 088 355 63 00 of milieu-en-gezondheid@vggm.nl.  

Direct solliciteren

Hebben we jou kunnen overtuigen? Er zijn twee aanmeldingsrondes per jaar. Solliciteer online bij ArtsMG.nl.

Arts Patrick van Schelven aan het werk