AIOS bij Infectieziektebestrijding (IZB)

Als aios infectieziektebestrijding (IZB) bij GGD Gelderland-Midden kom je, samen met een andere aios IZB, terecht in een vooruitstrevend, ambitieus en hecht team. Dit team bestaat uit zeven artsen, zes verpleegkundigen en een deskundige infectiepreventie. Als afdeling IZB hebben we een aantal onderscheidende kenmerken waar we trots op zijn.

Onderzoek wordt bij ons erg gestimuleerd. We zijn betrokken bij de Academische Werkplaats AMPHI, welke opereert in de regio’s Gelderland & Brabant op het gebied van infectieziekte en integraal gezondheidsbeleid. Op deze terreinen wordt een gezamenlijke kennisinfrastructuur gebouwd, waarbinnen onderzoeks- en onderwijsprogramma’s ontwikkeld, uitgevoerd en geconsolideerd worden. Voor meer informatie en projecten kijk op www.academischewerkplaatsamphi.nl. Een van de laatste onderzoeken, uitgevoerd door Kirsten Wevers, aios IZB, gaat over heropsporing van mensen die ooit gediagnosticeerd zijn met chronische hepatitis B en C. Dit was heel relevant onderzoek omdat chronische hepatitis B en C in het verleden niet te behandelen was en veel mensen dus uit de zorg waren geraakt. Zij wisten niet dat er nieuwe behandelingen waren, dus was opsporing noodzakelijk. Kirsten over haar onderzoek: 

Het was een leuk en concreet onderzoek om te doen en de resultaten zijn heel relevant gebleken voor andere GGD-en. In samenwerking met twee laboratoria, infectiologen en lokale huisartsen werden er uiteindelijk in de regio Arnhem 22 hepatitis B patiënten teruggebracht in zorg, waarvan er 7 werden verwezen werden naar de infectioloog voor behandeling. (Kirsten Wevers, aios IZB)

Doordat we met onze GGD een vrij groot gebied verzorgen, hebben we vrij veel en een grote diversiteit aan casuïstiek. Zo is er veel intensieve veeteelt dus bestaat er het risico op zoönose en zijn er relatief veel ongevaccineerde inwoners waardoor het risico op uitbraken (zoals de mazelen) aanwezig is. Daarnaast hebben we binnen onze regio twee ziekenhuizen (Rijnstate in Arnhem en de Gelderse Vallei in Ede) maar gaan onze inwoners ook naar omliggende ziekenhuizen zoals het Radboud Universitair Medisch Centrum (Nijmegen), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem). Dit betekent dat we vanuit verschillende ziekenhuizen casuïstiek krijgen en met verschillende ziekenhuizen samenwerken. Dit is erg interessant!

Binnen ons team hebben wij ook een van de zeven (op landelijk niveau) Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) in huis, Toos Waegemaeker. De RAC’ers werken deels bij de GGD en deels bij het RIVM en zij zorgen voor een verbinding tussen beiden, voor brede verspreiding van kennis, ze ondersteunen de regio en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen. Binnen onze GGD zijn er door onze RAC’er korte lijntjes naar het RIVM en krijg je alles mee van wat er op landelijk niveau allemaal plaatsvindt in de samenwerking met de lokale gezondheidsdiensten.

Samenwerking vinden we erg belangrijk. Binnen onze GGD hebben we dan ook de afdeling Medische Milieukunde (MMK) waar regelmatig de samenwerking mee wordt gezocht. Dit gaat dan bijvoorbeeld over veeteelt. Doordat er veel intensieve veeteelt is in onze regio is er een aanzienlijk risico op zoönose. Ook blijft bijvoorbeeld Q-koorts een onderwerp waarbij beide afdelingen gezamenlijk optrekken. Verder werken we elk jaar weer samen met MMK aan bewustwordingscampagnes rondom de tekenziekte, Lime. Aangezien er ook aiossen binnen MMK worden opgeleid, kan het erg interessant zijn om samen op te trekken in overlappende thema’s.
Naast samenwerken met andere afdelingen binnen onze GGD, wordt ook samenwerking gezocht met bijvoorbeeld de Duitse collega’s via de Euregio Rijn Waal. Verder zijn we ook actief in het antibioticaresistentie netwerk GAIN. Dit is een sterke samenwerking tussen ziekenhuizen, de GGD, verpleeghuizen, thuiszorg en huisartsen, met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Enkele taken van dit netwerk zijn het opstellen van een regionaal risicoprofiel en de beheersmaatregelen, deskundigheidsbevordering door het organiseren van bij- en nascholing, advisering bij bestrijdingsmaatregelen en, identieke en reproduceerbare audits. Als aios bij de afdeling IZB kun je deelnemen in dit netwerk en zo het hele veld van IZB leren kennen.

Sinds een klein jaar hebben we binnen onze GGD ook een deskundige infectiepreventie, Marja Terwee. Zij is de schakel tussen verschillende afdelingen binnen de GGD, waardoor de kwaliteit van adviezen/werkwijze van de afzonderlijke afdelingen versterkt wordt. Daarnaast is Marja gesprekspartner naar instellingen toe als het gaat over hygiënemaatregelen en geeft ze zowel intern als extern voorlichting over infectieziekten en het voorkomen hiervan (bijvoorbeeld over MRSA). Verder neemt ze ook deel aan het outbreak management team. Kortom, een zeer specialistisch iemand waar je veel van kunt leren, dat beaamt Nienke:

 “Je kunt erg veel van haar leren, van haar preventieve kijk op casuïstiek. Ze kijkt niet alleen naar de gevolgen voor de patiënt, maar vooral naar hoe je – vaak door simpele hygiëne maatregelen – kan voorkomen dat het naar de omgeving verspreid.”
Nienke Bakker, basisarts IZB

Naast IZB hebben we ook de afdelingen seksuele gezondheid, reizigersadvisering en tuberculosebestrijding. Hiermee is het hele veld gedekt. Met al deze afdelingen wordt veel samengewerkt. Zo wordt er voor de afdelingen seksuele gezondheid en reizigersadvisering ook achterwacht gedraaid door mensen van IZB die dat willen. Op deze manier krijg je de kans om in contact te komen met patiënten en kun je onderzoek doen bij speciale klachten. Voor een aios betekent deze intensieve samenwerking dus dat er veel te kiezen valt in het individueel opleidingsplan.

“Ik ben geïnteresseerd in gezondheidsverschillen en wil graag bijdragen aan het verkleinen van die verschillen. Daarom wilde ik graag behalve bij infectieziektebestrijding ook bij seksuele gezondheid aan de slag. Die mogelijkheid kreeg ik hier, waardoor ik nu direct kan helpen soa's bij risicogroepen te voorkomen.”
Nienke Bakker, basisarts IZB

Binnen de afdeling wordt er veel gedaan aan casuïstiek overleg. Elke week komt er relevante, lastige of spraakmakende casuïstiek voorbij.

"Als aios kun je hierover mee praten, wordt je mening erg gewaardeerd, maar het is vooral leerzaam om te merken hoe elke casus haar eigen specifieke oplossing nodig heeft” 
Nienke Bakker, basisarts IZB 

Afdelingsoverstijgend hebben we ook casuïstiek overleg. Op deze manier leer je interdisciplinair werken, een casus van verschillende kanten te bekijken en krijg je veel mee van een andere aanpakken en diverse methodes.

Contact

Kortom, bij ons kun je het maximale uit je praktijkopleidingsplek halen en word je met open armen ontvangen in een bijzonder mooi team! Heb je nog vragen of wil je nog wat meer over ons weten, schroom niet en bel 0800 8446 000 en vraag naar de afdeling Infectieziektebestrijding of, stuur een mail naar infectieziekten@vggm.nl.

Direct solliciteren

Hebben we jou kunnen overtuigen? Er zijn twee aanmeldingsrondes per jaar. Solliciteer online bij ArtsMG.nl.

Arts Patrick van Schelven aan het werk