Calamiteitentoezicht

Een toezichthouder onderzoekt in opdracht van de gemeente of de zorgaanbieder goed heeft gereageerd op de calamiteit. Ook wordt onderzocht of de cliënten veilig zijn en wordt bepaald wat in de toekomst beter moet gaan. GGD Gelderland-Midden doet dit in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Midden.

Melden van calamiteiten en geweld

Een calamiteit is een gebeurtenis waardoor iemand onverwacht en onbedoeld overlijdt. Ook bij een ander ernstig schadelijk gevolg spreek je van een calamiteit.

Aanbieders van bijvoorbeeld dagbesteding of beschermd wonen, vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de GGD. Ook wijk-/sociale teams moeten calamiteiten melden.

Opschrijven en onderzoeken

Zorgaanbieders en wijk-/sociale teams moeten na de melding zelf registreren en onderzoeken wat er is gebeurd. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Dit geldt ook voor incidenten.