Toezicht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan de gemeente haar inwoners ondersteuning bieden, met als doel zoveel als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een inwoner kan bijvoorbeeld:

  • enkele uren per week begeleiding krijgen in zijn eigen huis
  • begeleiding krijgen in een woning van de organisatie die de begeleiding biedt
  • gebruik maken van een dagbestedingsplek als werken niet tot de mogelijkheden behoort
  • begeleiding krijgen bij het toewerken naar werk

De WMO-toezichthouder onderzoekt of de begeleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Op deze pagina lees je alles over de WMO en de verschillende soorten toezicht. Ook zijn inspectierapporten in te zien en is het mogelijk een calamiteit te melden via een digitaal formulier.

Klacht indienen

Heb je een klacht die je wilt doorgeven, dan kan dit bij de betreffende gemeente. Ook als je een signaal opvangt kun je dat doorgeven. Kijk hiervoor op de website van de gemeente waar het over gaat. Er is een apart meldpunt voor regio Centraal Gelderland.