Start gezondheidsmonitor volwassenen 2022

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een landelijk onderzoek. Het onderzoek start in september 2022 en gaat over de gezondheid, het welzijn en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Het kan zijn dat je uitgenodigd bent aan het onderzoek deel te nemen. In heel Nederland worden ruim één miljoen mensen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het onderzoek meedoen. Zo krijgen we een betrouwbaar beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland,Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter aanpassen aan de behoefte van de inwoners. In de GGD regio Gelderland-Midden kun je de vragenlijst invullen van 23 september tot en met 9 december 2022. Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 30 minuten. Personen die niet uitgenodigd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. Deelname is vrijwillig. GGD Gelderland-Midden stelt uw deelname wel zeer op prijs. Als je meedoet maak je kans op één van de 1900 VVV Cadeaukaarten van 50 euro.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd? 

De resultaten van dit onderzoek zijn de basis waarmee gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties (RIVM, CBS en VWS) het gezondheidsbeleid voor de komende jaren bepalen. Normaal vindt zo’n onderzoek één keer per vier jaar plaats. Maar bij rampen en crises is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. De coronacrisis is daar één van. Met deze gezondheidsmonitor komt er inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van volwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau.