Over de jeugdmonitor

Wat is het gevolg van corona op de gezondheid en leefstijl van jongeren en hoe zij zich voelen? Dat onderzoekt GGD Gelderland-Midden met de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in onze regio.

Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. De verzamelde gegevens gebruiken we om scholen, gemeenten en de landelijke overheid te adviseren over beleid dat de gezondheid van de jongeren een boost geeft.

Meedoen aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen voordat het onderzoek plaatsvindt meer informatie. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

De vragenlijst

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt hen daarbij. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen. Zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. Ook kunnen zij voor contact met een jeugdarts of -verpleegkundige de informatie- en afsprakenlijn van GGD Gelderland-Midden bellen of mailen.

De resultaten

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn halverwege 2022 beschikbaar. Dan hebben we een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en mee doen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeente niveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. De resultaten worden door Rijksoverheid en gemeenten gebruikt voor beleid om gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren te verbeteren.

Landelijke samenwerking

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Wij voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaal gezien één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting.