Het clusterteam: wat doen ze precies?

Belangrijk in de coronabestrijding is het in beeld brengen en krijgen van corona-uitbraken, zogenoemde clusters. Want hoe eerder een potentiële uitbraak wordt ingedamd, hoe minder nieuwe besmettingen. 

Dit werk wordt gedaan door het clusterteam. Zij analyseren, brengen clusters in kaart en delen daarna gerichte adviezen met bedrijven, organisaties en zorginstellingen. Wij spraken met Simon en Annemiek, twee medewerkers van het clusterteam.

Wat doet het clusterteam precies? 

Simon: “Een belangrijk onderdeel is het in kaart brengen van mogelijke bronnen. Dit gebeurt tijdens het bron- en contactonderzoek (BCO). Als een collega een besmet persoon spreekt, kijkt hij ook op welke plekken deze persoon in zijn besmettelijke periode is geweest. Bijvoorbeeld het werk, in een ziekenhuis, bij een evenement of in de kroeg. Deze uitbraken krijgen wij door. Zodra wij een patroon zien, duiken we er verder in.”

“Denk dan bijvoorbeeld aan veel nieuwe besmettingen die te linken zijn aan een speciale plek of met een opmerkelijk verhaal. Verder zijn we alert op plekken met een hoger risico, zoals een gevangenis, asielzoekerscentrum of zorgcentrum. We zijn steeds opnieuw aan het analyseren en afwegen. Hoe groot is het risico en moeten we, nu al, actie ondernemen? Je wilt niet onnodig ‘paniek’ veroorzaken, maar wel zo vroeg mogelijk ingrijpen om de uitbraken onder controle te krijgen.”

Waarom is er een clusterteam? 

Annemiek: “Sinds begin dit jaar is er een apart clusterteam. Juist om nog beter mogelijke clusters in kaart te brengen en deze informatie te delen met het LCI (Landelijk Centrum Infectiepreventie). Het LCI gebuikt deze informatie steeds meer voor gericht en lokaal coronabeleid. Verder pakken we nu potentiële brandhaarden sneller aan, en geven we veel gerichter advies.”

Hoe helpen jullie met adviezen? 

Simon: “Belangrijk is goed contact onderhouden met bijvoorbeeld een ondernemer, instelling of organisatie. Als we een mogelijk cluster hebben, gaan we bellen. We horen dan ook graag het verhaal van de locatie. Samen kijken we wat de mogelijke bron is, welke maatregelen er nog nodig zijn en wat er gecommuniceerd moet worden naar bijvoorbeeld medewerkers, bezoekers en gasten.”

“We beantwoorden dan ook meteen hun vragen. Ze willen het graag goed doen, zonder ‘paniek’ te veroorzaken. Voor ondernemers is het bijvoorbeeld belangrijk dat hun bedrijf open blijft en ze geen ‘verkeerde naam’ krijgen.”

Een praktijkvoorbeeld 

Annemiek: “In de zomervakantie kregen we verschillende indexen (besmette mensen) binnen die allemaal op dezelfde camping stonden. Ook van andere GGD’en kregen we hiervan meldingen. We hebben samen met de campingeigenaar de situatie besproken. Er bleken verschillende personeelsleden besmet te zijn, maar inmiddels was dat onder controle.”

“De campingeigenaar had al goede maatregelen getroffen. Daarna hebben we samen de campinggasten van de juiste informatie voorzien. Door goed te overleggen, zorgen we ervoor dat de uitbraak beperkt blijft. En dat iedereen de juiste adviezen krijgt.”

Waardevol 

Simon: “Het leuke van ons werk is dat je steeds weer met andere mensen en vormen van uitbraken te maken krijgt. We dragen echt bij aan het indammen van het virus door het verstrekken van de juiste informatie en adviezen!”

Het clusterteam in actie

Het clusterteam van GGD Gelderland-Midden in actie