Week van de Lentekriebels: ‘Weerbaar online’

Kinderen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en social media; dit staat centraal van 4 tot en met 8 maart tijdens de Week van de Lentekriebels 2024. Op internet komen kinderen soms ongeschikte en ongewenste inhoud tegen. Door thuis en in de klas aandacht te besteden aan online weerbaarheid, leer je kinderen veiliger online te zijn. Het draagt bij aan het voorkomen van online (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Rutgers en de GGD'en organiseren de Week van de Lentekriebels dit jaar voor de negentiende keer. Tijdens deze week besteden scholen in het basis- en speciaal onderwijs jaarlijks extra aandacht aan thema's als weerbaarheid, relaties en seksualiteit, met als doel: structureel lesgeven op een manier die aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen. Scholen doen vrijwillig mee en kiezen zelf welke lesmaterialen zij gebruiken, passend bij de visie van de school.

Zoals elk jaar, ontwikkelen experts aanvullende materialen voor het onderwijs hoe zij aandacht kunnen besteden aan relationele en seksuele vorming. Dit jaar werken Rutgers en de GGD'en hiervoor samen met expertisecentrum Offlimits, Nederlands Jeugdinstituut, Bureau Jeugd & Media en De Kindertelefoon. Ook zijn er materialen gemaakt voor ouders. Hierin lezen zij onder andere welke onderwerpen behandeld worden in de klas en hoe ze hier thuis over kunnen praten.