Veelgestelde vragen 12-18 jaar

Ja, meedoen aan onze onderzoeken is altijd vrijwillig. Wij bieden het onderzoek aan alle kinderen aan en ouders of verzorgers krijgen hierover een brief. Als ouders en/of jongeren niet willen deelnemen, kunnen zij dit altijd laten weten. Ouders kunnen bellen, mailen of een brief schrijven. 

Jongeren van 12 tot 16 jaar mogen zelf beslissen of zij de vragenlijst willen invullen, maar moeten het wel eens worden met hun ouders. Het kan gebeuren dat een jongere wel mee wil doen, maar dat een ouder dit niet wil, of andersom. Dan gaat onze JGZ-medewerker met beiden in gesprek. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. 

Vanaf 16 jaar mogen jongeren helemaal zelf beslissen of zij wel of niet meedoen aan het onderzoek. 

Wij moeten dit onderzoek van de wet aanbieden. Voor het aanbieden van onderzoeken hoeven we niet van tevoren apart om toestemming te vragen aan jou als ouder of verzorger. Wel moeten wij vooraf informatie over het onderzoek opsturen en op onze website zetten. Ouders en jongeren weten daardoor wat de inhoud van het onderzoek is. Deelname is altijd vrijwillig. Zie de vraag ‘Is meedoen vrijwillig?' in de FAQ op deze pagina. 

Door de vragenlijst weten we welke vragen en onderwerpen voor jouw kind belangrijk zijn. Daardoor kunnen we je kind digitale informatie en adviezen geven die bij hem of haar passen. Die helpen je kind bij zijn ontwikkeling.

In de gesprekken die jouw kind heeft met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen we verder ingaan op de vragen. In de onderbouw krijgt je kind dit gesprek altijd aangeboden, in de bovenbouw alleen als daar een goede reden voor is. Jongeren kunnen zelf ook aangeven of ze dit gesprek wel of niet willen. Een gesprek is nooit verplicht.
 

De uitkomsten van de vragenlijst worden opgenomen in het digitaal kinddossier. Dit is een medisch dossier dat alleen toegankelijk is voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden. Wij houden ons hiervoor aan de wetgeving rond privacy en bescherming van persoonsgegevens en nemen maatregelen om de informatie te beveiligen. Meer daarover is te lezen op onze pagina met informatie over privacy en het digitale dossier. 

Heb je nog vragen of zorgen die je met ons wilt delen? Dan horen wij die graag. Het is fijn als jongeren en ouders met ons meedenken. Voor vragen of het maken van een afspraak voor het spreekuur van de Jeugdgezondheidszorg kun je contact opnemen met de informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. 

Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of stuur een e-mail naar ggd@vggm.nl. 

Het doel van de vragenlijsten is om jongeren zelf te laten nadenken over hun gezondheid en leefstijl. Ook helpen de vragenlijsten om op tijd mogelijke problemen te ontdekken. Wij gebruiken de vragenlijsten om kinderen en jongeren goed advies en goede voorlichting te kunnen geven en tijdens de gesprekken met je kind. 

De vragenlijsten horen bij het programma Gezond leven? Check het even! van de GGD Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden moet van de wet Jeugdgezondheidszorg bieden aan kinderen tot 18 jaar. Ook moeten wij van de wet een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat doen wij met vragenlijsten en onderzoeken. Vanaf het vierde jaar doen we deze onderzoeken op school.