Vallei Vitaal & Gezond: wij doen mee

Vitaal en gezond leven voor iedereen in onze regio. Daar zetten wij ons voor in. Gezondheid is zoveel meer dan niet ziek zijn. Allerlei zaken hebben invloed op gezondheid. Wat je eet, waar je woont of je in de buurt kunt bewegen, of je genoeg geld hebt maar ook of je bijvoorbeeld hulp hebt van mensen in je omgeving.

Er zijn dan ook veel verschillende professionals die zorg bieden of zich bezig houden met gezondheid. Allemaal vanuit hun eigen vakgebied.

Vallei Vitaal en Gezond

In de Gelderse Vallei willen ze gezondheid anders organiseren: duurzaam en kijkend naar alles wat invloed heeft op gezondheid. Daarom gaan verschillende organisaties onderzoeken hoe ze anders met elkaar kunnen samenwerken in Vallei Vitaal en Gezond. Henk Bril directeur GGD Gelderland-Midden: “We zijn ervan overtuigd dat we onze gezondheid alleen verbeteren als we hier zoveel mogelijk samen aan werken: over de grenzen van onze vakgebieden heen, aan gelijke gezondheidskansen voor iedereen.“

We gaan werken aan vier belangrijke uitdagingen:

  • Gezond leven;
  • Mentale gezondheid;
  • Vitaal oud worden;
  • Kansrijk opgroeien.

Wij bundelen als GGD Gelderland-Midden onze krachten met Gemeente Ede, Huisartsen Gelderse Vallei, Icare, Malkander, Menzis, Pro Persona, HealthKIC, Stimenz, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Vilente.