Privacyverklaring in het kort

GGD Gelderland-Midden respecteert jouw privacy en vindt het belangrijk jouw privacy te beschermen. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens. Op deze pagina vind je onze privacyverklaring in het kort.

De privacyverklaring in het kort

 • Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens. Soms zijn dat ook bijzondere persoonsgegevens, vooral gezondheidsgegevens, en je burgerservicenummer.

 • In veel gevallen krijgen wij persoonsgegevens van jouzelf. Ook ontvangt de GGD persoonsgegevens van anderen.

 • Jouw gegevens gebruiken we alleen als we daarvoor een wettelijke reden (‘grondslag’) hebben.

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze taken zorgvuldig en verantwoord uit te voeren. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is.

 • Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor onze taak of omdat het moet van de wet.

 • Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, maken wij afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid.

 • Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang dit nodig is om ons werk voor jou te doen. Soms staat er in wetten hoe lang we de gegevens moeten bewaren.

 • Wij gebruiken gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek. Jouw persoonsgegevens zijn geanonimiseerd. Dat betekent dat je niet kunt zien dat de gegevens over jou gaan. Als je niet wilt dat wij je gegevens hiervoor gebruiken, dan kun je bezwaar maken.

 • De GGD verstuurt nieuwsbrieven alleen aan bestaande contacten en aan personen die daarvoor toestemming geven bij aanmelding. Je kunt je afmelden.

 • Als je een website van de GGD bezoekt, zetten we cookies op je computer. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming.

Deze ‘privacyverklaring – in het kort’ is in januari 2021 op deze website geplaatst.

Contactgegevens

Je hebt een aantal rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je hiervan gebruik maken?

Heb je vragen of klachten over het gebruik van persoonsgegevens door de GGD?