Corona coronavirus coronavaccinatie coronatest GGD Gelderland Midden

Corona

Het coronavirus is er nog steeds en leeft regelmatig weer op. Veel mensen hebben inmiddels een goede afweer opgebouwd tegen corona door vaccinatie en/of doorgemaakte infectie. Met de coronaprik wordt de bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil gebracht en de kans op overlijden door corona verkleind. Op deze pagina vind je alle informatie over vaccineren tegen corona in de regio Gelderland-Midden.

Voor wie een coronavaccinatie?

Afspraak maken indien zwanger of verwijzing van een arts

Inwoners van Gelderland-Midden met een hoog medisch risico en in bezit van een verwijzing van een behandelend arts komen in aanmerking voor de coronavaccinatie. Voor (algemene) informatie over corona kun je bellen met de Rijksoverheid op nummer 0800 7070.

Coronaprik aan huis

Kun je door een ernstige ziekte of beperking niet naar een GGD-priklocatie komen? Ook niet met hulp van anderen? De GGD zoekt dan samen met jou naar een oplossing om thuis een coronaprik te krijgen. Let op: dit kan alleen als er geen andere oplossing mogelijk is. 

Coronaprik aan huis