Corona coronavirus coronavaccinatie coronatest GGD Gelderland Midden

Corona

Het coronavirus is er nog steeds en leeft regelmatig weer op. Veel mensen hebben inmiddels een goede afweer opgebouwd tegen corona door vaccinatie en/of doorgemaakte infectie. Voor risicogroepen en zorgmedewerkers is er tot 22 december een coronaprik beschikbaar. 

Met de coronaprik wordt de bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil gebracht en de kans op overlijden door corona verkleind. Op deze pagina vind je alle informatie over vaccineren tegen corona in de regio Gelderland-Midden.

Vaccineren tegen corona

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, kunnen dit najaar een coronaprik halen. Met de coronaprik brengen zij hun afweer tegen het coronavirus weer op peil. Ook zorgmedewerkers met direct patiënten- en/of cliëntencontact kunnen de prik krijgen.

De volgende groepen komen in aanmerking voor een coronaprik in het najaar van 2023:

  • 60-plussers
  • Volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen
  • Kinderen en volwassenen met een medisch hoog risico (met een verwijzing van een specialist)
  • Zwangere vrouwen. Via een coronaprik wordt de moeder beschermd tegen ernstige ziekte door corona en wordt het risico op vroeggeboorte verkleind. Voor zwangeren is de coronaprik heel het jaar beschikbaar, ook in 2024
  • Zorgmedewerkers met direct patiënten- en/of cliëntencontact
  • Mensen die zich voor een kwetsbaar gezinslid beter willen beschermen

Met de coronaprik wordt de bescherming tegen corona weer op peil gebracht en wordt ziekenhuisopname of overlijden zoveel mogelijk voorkomen. In individuele gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten de genoemde doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen met een kwetsbaar gezinslid.

Coronavaccinatie in 2023

Vrije inloop mogelijk in Arnhem en Ede

Dit najaar nog geen coronaprik gehaald? Vanaf maandag 4 december is het mogelijk om zonder afspraak een coronaprik te krijgen. Let op, dit is alleen mogelijk in de priklocaties in Ede en Arnhem (Kronenburg en Presikhaaf). 

Op prikkenzonderafspraak.nl kun je zien waar en wanneer je middels vrije inloop een coronaprik kunt halen.

Haal je liever je coronaprik in één van de kleinschalige pop-uplocaties? Dan is het maken van een afspraak wél nodig. Een afspraak maak je via planjeprik.nl (met DigiD) of 0800-7070 (tijdens kantooruren).

Novavax beschikbaar

Vanaf medio december kunnen mensen die in aanmerking komen en die dit najaar nog geen coronaprik hebben gehad, bij de GGD terecht voor de coronaprik met het aangepaste Novavax-vaccin. De coronaprik met het Novavax-vaccin is dan op afspraak op een klein aantal GGD-locaties beschikbaar.

In Gelderland-Midden is Novavax op afspraak verkrijgbaar op donderdag 14 en 21 december in priklocatie Arnhem Presikhaaf. Je kunt hiervoor een afspraak maken via het telefoonnummer 0800-0174.

Wil je  meer weten over Novavax, lees dan hier verder.

Vragen over corona? Krijg antwoorden op:

Hoe maak ik online een afspraak voor de coronaprik?

Een coronaprik afspraak afzeggen of verzetten