Nieuwe coronaprik voor risicogroepen en zorgmedewerkers

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona en zorgmedewerkers kunnen tot en met 22 december 2023 een coronaprik halen. Met de coronaprik brengen zij hun afweer tegen het coronavirus weer op peil. In dit bericht lees je meer praktische informatie over de coronaprik in Gelderland-Midden.

De coronaprik dit najaar is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen tot 22 december een coronaprik halen. Met de coronaprik wordt de bescherming tegen ziekenhuisopname weer op peil gebracht en de kans op overlijden door corona verkleind. Dat is belangrijk omdat het coronavirus er nog steeds is en kan opleven.

Voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen die door een arts worden doorverwezen is de coronaprik ook in 2024 beschikbaar. 

Uitnodigingsbrief of zelf een afspraak maken?

  • Ben je 60 jaar of ouder? Dan ontvang je vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM voor het halen van de coronaprik. De brieven worden gefaseerd verstuurd
  • Ben je in de leeftijd van 18 jaar tot en met 59 jaar en krijg je jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik? Werk je in de zorg? Of ben je zwanger? Dan ontvang je geen uitnodigingsbrief. Je kunt zelf een afspraak maken bij de GGD. Dit is mogelijk vanaf half oktober en kan 24 uur per dag met DigiD via planjeprik.nl of tijdens kantooruren via 0800-7070

Priklocaties in Gelderland-Midden

In de regio Gelderland-Midden kunnen inwoners voor de coronaprik vanaf 2 oktober terecht op drie vaste priklocaties; in Arnhem (Presikhaaf en Kronenburg) en in Ede (Achterdoelen). 

Daarnaast vaccineert de GGD kleinschalig en kortdurend op pop-up locaties dichtbij de inwoners in alle gemeenten in de regio. 

Op de vaste locaties is het vanaf 4 december mogelijk om zonder afspraak een coronaprik te krijgen. Wanneer en waar dat kan, is dan te zien op prikkenzonderafspraak.nl.

Aangepast vaccin

In de prikronde van dit najaar wordt gevaccineerd met het XBB-vaccin. Dit vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Het is niet meer nodig dat iedereen in Nederland de coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend.

Maatwerk

In individuele gevallen is wel maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld voor mensen met een kwetsbaar gezinslid.

Bescherm mensen met een kwetsbare gezondheid en jezelf

Voor iedereen blijft het belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Zo bescherm je mensen met een kwetsbare gezondheid en jezelf. Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus? 

  • Blijf dan thuis als je ziek bent
  • Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje. Bijvoorbeeld bij mantelzorg
  • Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt
  • Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes

Meer informatie over corona

Je kiest zelf of je je laat vaccineren. Een vaccinatie is dus niet verplicht. Informeer je goed, zodat je de juiste keuze kunt maken. Heb je vragen over corona of de coronaprik? Kijk op ggdgm.nl/corona of op mijnvraagovercorona.nl, beide websites worden de komende tijd verder gevuld met informatie over de nieuwe prikronde.

Twijfel je over de coronaprik of heb je een vraag daarover? Praat dan eens met een zorgprofessional van de GGD. Bel naar 0800 770 77 07. Vragen over corona is op werkdagen van 09.00 tot17.00 bereikbaar.