Meer kwetsbare mensen mogen de griepprik halen bij de huisarts

Mensen van 60 jaar en ouder en mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus mogen de griepprik gratis halen bij de huisarts. Zij krijgen een oproep. Uit onderzoek is gebleken dat er meer groepen zijn met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van de griep. De gezondheidsraad adviseert om die laatste groep uit te breiden. Zij moeten zelf contact opnemen met de huisarts.

Onder deze nieuwe groep horen:

 • Patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)
  • Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS.
  • Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct.
  • Mensen met epilepsie
  • Kinderen met psychomotore aandoeningen
 • Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben
 • Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index > 40)
 • Mensen met dementie
 • Mensen met cochleaire implantaten
 • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
 • Mensen met een verstandelijke beperking die niet ineen instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts