Mazelen

Mazelen is een zeer besmettelijke virusziekte. Het verspreidt zich makkelijk via druppeltjes in de lucht. De ziekte begint plotseling met klachten als koorts, hoesten, niezen, ontstoken ogen en later vlekjes op de huid. Soms worden mensen ernstiger ziek van mazelen met bijvoorbeeld long- of hersenontsteking. Dit gebeurt vooral bij jonge kinderen en zwangeren die niet gevaccineerd zijn en mensen met een immuunstoornis.

Wat doet de GGD bij mazelen?

Als een arts mazelen vaststelt in de regio, wordt de GGD meteen op de hoogte gebracht. Het team infectieziektebestrijding  start dan direct een bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. We nemen contact op om de bron en de besmettelijke periode te achterhalen. Ook onderzoeken we waar de patiënt is geweest. Op deze plekken (bijvoorbeeld school, sportclub en kinderopvang) informeren wij de contacten. We geven voorlichting over maatregelen die genomen moeten worden en over wat je kunt doen om je te beschermen tegen mazelen. 

Hoe kun je mazelen voorkomen?

Als je kind niet gevaccineerd is, is het het beste om dit alsnog te doen. Het BMR (Bof-Mazelen-Rode hond)-vaccin wordt door de Jeugdgezondheidzorg aan alle kinderen aangeboden op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. Er is nu géén reden om kinderen eerder dan 14 maanden te vaccineren. 

Wat ook helpt is om je te houden aan de algemene hygiënemaatregelen, zoals handen wassen en hoesten in de elleboog. Deze maatregelen helpen ook om infecties te voorkomen.

Kan ik mijn baby eerder laten vaccineren?

Nee, dat kan niet. Het moment waarop je baby de eerste BMR-vaccinatie krijgt, is zo gekozen zodat je kind zo goed en zo lang mogelijk beschermd is. In het verleden kregen kinderen bij grote uitbraken soms wel eerder hun mazelenvaccinatie. Op dit moment is er geen grote uitbraak en dus is vervroegd vaccineren niet nodig. De eerste maanden na de geboorte wordt een kind beschermd door de antistoffen die de moeder aan het kind meegeeft. 

Kan mijn kind eerder de tweede BMR-vaccinatie krijgen?

Nee, dat kan niet. De eerste vaccinatie geeft een goede bescherming. De tweede vaccinatie is bedoeld voor de kleine groep kinderen waarbij de eerste vaccinatie niet goed heeft gewerkt. 

Het is niet mogelijk en ook niet nodig om nu alle kinderen vervroegd hun tweede vaccinatie te geven. 

Weet je niet zeker welke vaccinaties jijzelf of je kind heeft  gehad? In het groeiboekje van het consultatiebureau kun je zien welke vaccinaties je kind heeft gehad. Ook in Mijn Kinddossier is er een overzicht van. Heb je dit niet? Je kunt zelf je informatie opvragen bij het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) van het RIVM. Let op: dit kan even duren.  

Kind met mazelen

Zo weet je of jij beschermd bent tegen mazelen

  • Ben je geboren vóór 1965? Dan heb je zeer waarschijnlijk mazelen gehad en ben je beschermd.
  • Ben je geboren tussen 1965 en 1975? Dan ben je alleen beschermd tegen mazelen als je ooit de ziekte hebt gehad of buiten het Rijksvaccinatieprogramma toch een vaccinatie hebt gehad, bijvoorbeeld via de huisarts of de GGD voorafgaand aan een reis. Controleer hiervoor het gele boekje.
  • Ben je geboren na 1975 en gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma? Dan ben je beschermd.
  • Ben je geboren na 1975 en niet gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma? Dan ben je niet beschermd tegen mazelen, tenzij je mazelen hebt gehad of tegen mazelen gevaccineerd bent via de huisarts of de GGD voorafgaand aan een reis. Controleer hiervoor het gele boekje.
  • Zijn er antistoffen tegen mazelen in jouw bloed aangetoond? Dan ben je beschermd. 

Wil je graag een (nieuw) intentingenboekje? Je kunt zelf je informatie opvragen bij het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) van het RIVM. Let op: dit kan even duren. 

Is jouw kind beschermd tegen bof, mazelen en rodehond?

De zogenaamde BMR-vaccinatie niet gehad? Het BMR vaccin is een vaccinatie die beschermd tegen de besmettelijke kinderziekten bof, mazelen en rodehond (BMR). Mocht je kind dit vaccin nog niet gehad hebben, dan kunnen zij deze tot 18 jaar deze gratis inhalen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor een afspraak via telefoonnummer 088 355 6000.

Ben je ouder dan 18 jaar en wil je de BMR-prik alsnog halen? Dat kan bij ons team reizigersadvisering. Er zijn wel kosten aan verbonden. Neem contact op met het team via 088 355 5100.

Meer informatie of vragen?

  • Voor vragen over kindervaccinaties (tot 18 jaar): Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 088 – 355 6000
  • Voor vragen over mazelen of andere infectieziekten: 0800 8446 000 en vraag naar het meldpunt infectieziekten. Of stuur je vraag naar: infectieziekten@vggm.nl

Bel je huisarts alleen als je medische hulp nodig hebt.