Over de Kindermonitor 2021

Elke vier jaar doet GGD Gelderland-Midden onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen van 0 t/m 12 jaar: de Kindermonitor.

In de digitale vragenlijst staan vragen over verschillende onderwerpen. De vragen gaan bijvoorbeeld over de gezondheid, welzijn en leefstijl van de kinderen. Maar ook over de opvoeding en de impact van Corona op kinderen.

Resultaten

De verzamelde gegevens zijn belangrijk bij het maken van toekomstgericht gezondheidsbeleid. De gegevens helpen de gemeenten en GGD daarbij. Gemeenten en GGD kunnen met de resultaten beter bepalen wat er nodig is om de gezondheid van kinderen te verbeteren. En wat daarbij aan zorg en ondersteuning nodig is. In de loop van 2022 maken we de resultaten bekend via de lokale pers en de mediakanalen van de GGD (website, Twitter, Facebook).

Meedoen aan de monitor

Dit najaar krijgt een steekproef van ouders/verzorgers van kinderen van 0-12 jaar een uitnodiging voor het invullen van de Kindermonitor 2021. Ouders/verzorgers die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek meedoen.

Looptijd onderzoek

De uitnodigingen voor het onderzoek komen rond 7 oktober 2021 met de post bij willekeurig geselecteerde mensen. Zij kunnen tot 10 december 2021 meedoen aan het onderzoek.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Neem dan contact op met de onderzoeker van GGD Gelderland-Midden via onderzoek@vggm.nl of 088 355 56 53 / 088 355 56 52. Of bekijk de veelgestelde vragen.