Kindermonitor deze week van start

Hoe gaat het met kinderen in Gelderland-Midden? Dit najaar voert GGD Gelderland-Midden de Kindermonitor uit: een onderzoek om te kijken hoe het met kinderen van 0 tot 12 jaar gaat.

Vanaf 7 oktober ontvangen ruim 25.000 ouders in Gelderland-Midden een uitnodiging voor de digitale vragenlijst. Heb jij een uitnodiging ontvangen? Vul dan de vragenlijst in! Jouw deelname is belangrijk!

Het onderzoek

De Kindermonitor vindt elke vier jaar plaats. Niet iedereen ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek. Ouders worden willekeurig gekozen. In de digitale vragenlijst staan vragen over bijvoorbeeld de gezondheid en leefstijl van kinderen. Maar ook over de opvoeding en de impact van corona. We willen in kaart brengen hoe deze periode invloed heeft (gehad) op de kinderen. Met de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsorganisaties wat nodig is om de gezondheid van kinderen te verbeteren. En wat daarbij aan zorg en ondersteuning nodig is.