Hulp bij opvoeden

Soms kun je wel wat extra advies of een steuntje in de rug gebruiken. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kan met je meedenken. Soms ben je geholpen met een extra bezoek aan het consultatiebureau, een gesprek thuis, of een extra afspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op school. Soms is er wat anders nodig. We bespreken dan welke extra hulp mogelijk is, en wat past bij jou en je kind.

De mogelijkheden kunnen per gemeente verschillen.

Vragenlijn 0-4 jaar

088 355 6850maandag t/m vrijdag van 13:00-16:30 uur

Voor vragen over voeding, verzorging, opvoeding en opgroeien van jouw baby of peuter

Afsprakenlijn 0-4 jaar

088 355 65 00maandag t/m vrijdag van 08:00 - 16:00 uur

Informatie- en afsprakenlijn 4-18 jaar

088 355 60 00maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur

Algemene vragen JGZ 0-18 jaar

088 355 60 00maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur