Afspraken bij de JGZ in coronatijd

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) behoort tot de medische contactberoepen. Dit betekent dat ons werk en afspraken zo veel mogelijk doorgaan. 
Heb jij binnenkort een afspraak bij de JGZ? Hieronder vind je onze regels.

Gaat de afspraak door?

JGZ 0-4 jaar:

 • Heb je een afspraak op het consultatiebureau? Dan gaat de afspraak door.
  Bekijk hier de adressen
 • Als de afspraak toch niet doorgaat, dan bellen wij je van te voren. 

JGZ 4-18 jaar:

 • Alle scholen zijn weer open. 
  Heb je een afspraak op school met een kind in de basisschoolleeftijd, op een school voor voortgezet onderwijs of op een school voor middelbaar beroepsonderwijs/ ROC? Dan gaat de afspraak door.
 • Heb je een afspraak op een andere locatie, dus niet op school? Ook dan gaat de afspraak gewoon door.
  Dit kan bijvoorbeeld zijn op een eigen locatie van de GGD, in een gezondheidscentrum, of op een consultatiebureau
 • In alle gevallen geldt: als de afspraak toch niet doorgaat, dan hebben we contact door te bellen of te beeldbellen.

Maatregelen en richtlijnen corona

 • Bij alle afspraken houden we ons aan de regels en adviezen van de overheid. We letten extra op hygiëne. We houden ons zo veel mogelijk aan de 1.5. meter afstand.
 • Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.
 • Hoewel de 1.5. meter afstand niet meer verplicht is, blijft dit nog wel het advies. We proberen hier samen zo goed mogelijk op te letten. 
 • Vanwege die 1.5. meter proberen we drukte op de locaties zo veel mogelijk voorkomen. Kom daarom bij voorkeur alleen naar de afspraak.
  Jonge kinderen mogen meekomen.
 • Bij klachten vragen we je om niet naar de afspraak te komen, en te testen bij de GGD of een zelftest te doen.
 • Neem voor jonge kinderen zelf wat speelgoedjes mee. 

Wanneer mag je niet naar de afspraak komen?

 • Kom nooit naar de afspraak als je zelf klachten hebt!
 • Wees voorzichtig als iemand in het gezin klachten heeft die kunnen passen bij Corona (neusverkouden, hoesten, keelpijn, verhoging, koorts, plotseling verlies van geur of smaak).
  Lees de regels van de overheid over het wel of niet thuisblijven bij besmette huisgenoten.
 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar hoeven niet meer standaard thuis te blijven als zijzelf geen klachten hebben die op Corona kunnen wijzen. Bij klachten moet het kind wel altijd thuis blijven en eerst een zelftest doen of testen bij de GGD. 
 • Let op! Voor kinderen onder de 4 jaar geldt het volgende: Zij mogen wel naar het consultatiebureau komen als ze alleen neusverkouden zijn of zo nu en dan hoesten. Als ze koorts hebben, veel hoesten of benauwd zijn mogen ze niet komen.

Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie over neusverkouden kinderen.

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor actuele informatie over quarantaine