Afspraken bij de JGZ in coronatijd

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) behoort tot de medische contactberoepen. Dit betekent dat ons werk en afspraken zo veel mogelijk doorgaan. Heb jij binnenkort een afspraak bij de JGZ? Hieronder vind je onze regels.

Aanpassing maatregelen en richtlijnen corona

Vanaf 8 september dragen we alleen een niet-medisch mondkapje als het niet mogelijk is om 1.5 meter afstand te houden. Dit gaat om contacten tijdens consulten, gezondheidsonderzoeken, spreekuren of langere aanwezigheid in een kleine ruimte.

Het dragen van een niet medisch mondkapje komt te vervallen bij:

 • Binnenkomst of het verlaten van een publieke ruimte.
 • Trappen en gangen.
 • Wachtruimtes, onderzoekskamers en boxenkamers.
 • Consulten en gesprekken op minimaal 1.5 meter afstand.

Wanneer dragen wij wel een mondkapje?

 • Bij het niet kunnen handhaven van de 1.5 meter afstand bij volwassenen.
 • Het staat bezoekers vrij om een mondkapje te dragen als de 1.5 meter afstand wel gehandhaafd kan worden. We gaan er vanuit dat bezoekers zelf een mondkapje bij zich hebben. De niet-medische mondkapjes blijven beschikbaar gesteld aan onze balie. 

Welke maatregelen blijven gehandhaafd?

 • Volwassenen worden gevraagd op 1.5 meter afstand van elkaar te zitten. We blijven cliënten er op wijzen dat ze afstand moeten houden.
 • Bij klachten is het advies om thuis te blijven en te testen bij de GGD. Bij een negatieve test, zijn ouders ook op het CB weer welkom. Corona is immers uitgesloten. 
 • Wanneer klachten sinds de negatieve test verergeren, is wederom het advies thuis te blijven en opnieuw testen te bij de GGD.
 • Een zelftest is niet voldoende bij klachten.
 • Bij alle afspraken houden we ons aan de regels van de overheid. We letten extra op hygiëne. We houden ons zo veel mogelijk aan de 1.5. meter afstand.
 • Tijdens de contacten met ouders en kinderen dragen we een mondkapje als we niet op 1.5 meter afstand kunnen blijven, bijvoorbeeld tijdens onderzoek van het kind.
 • Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar vragen wij om de handen te desinfecteren bij binnenkomen en samen met ons op de 1.5 meter te letten. 
 • Kom zo veel mogelijk met 1 ouder naar de afspraak. Vanaf 1 oktober 2021 mogen beide ouders weer meekomen. Als het daardoor te druk wordt in de wachtruimte vragen we soms 1 van beide ouders om even buiten de wachtruimte te wachten tot jullie aan de beurt zijn voor de afspraak. 
 • Kom het liefst alleen met het kind waarmee je de afspraak hebt. Als het niet anders kan, mogen broertjes en zusjes onder de 12 jaar mee komen. Zo kunnen we drukte op de locaties voorkomen.
 • Neem voor jonge kinderen zelf wat speelgoedjes mee. Het speelgoed van het consultatiebureau mag nog niet gebruikt worden.

Wanneer mag je niet naar de afspraak komen?

 • Wees voorzichtig als iemand in het gezin klachten heeft die kunnen passen bij Corona (neusverkouden, hoesten, keelpijn, verhoging, koorts, plotseling verlies van geur of smaak). Dan geldt: iedereen blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • Ben je beschermd, dat wil zeggen gevaccineerd of korter dan 6 maanden geleden corona doorgemaakt? Dan mag je komen als je zelf geen klachten hebt.
 • Ben je niet beschermd? Dan blijf je thuis en laat je je op dag 5 testen.
 • Kom nooit naar de afspraak als je zelf klachten hebt.
 • Let op! Voor kinderen onder de 4 jaar geldt het volgende: Zij mogen wel naar het consultatiebureau komen als ze alleen neusverkouden zijn of zo nu en dan hoesten. Als ze koorts hebben, veel hoesten of benauwd zijn mogen ze niet komen.

Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie over neusverkouden kinderen.

JGZ 0-4 jaar:

 • Heb je een afspraak op het consultatiebureau? Dan gaat de afspraak door.
  Bekijk hier de adressen
 • Als de afspraak toch niet doorgaat, dan bellen wij je van te voren. 

JGZ 4-18 jaar:

 • Heb je een afspraak niet op een school, maar bijvoorbeeld op een locatie van de GGD? Dan gaat de afspraak gewoon door.
 • Heb je een afspraak met een kind in de basisschoolleeftijd op een school? Dan gaat de afspraak meestal door.
 • Heb je een afspraak op een school voor voortgezet onderwijs? Dan gaat de afspraak meestal door.
 • Als een afspraak niet doorgaat, dan hebben we contact door te bellen of te beeldbellen.