Onderzoek in de onderbouw

Bij jongeren van 12 tot 14 jaar verandert er veel. Hun lichaam wordt anders net als hun gevoelens en gedachten en hun omgeving. Dat laatste noemen we psychosociale veranderingen. Al die veranderingen vragen veel van je kind. Je kind heeft soms zorgen en vragen of het gaat zich anders gedragen. Daarom kan je zoon of dochter ook in deze periode van zijn of haar leven bij ons terecht.

Het onderzoek Gezond leven? Check het even!

De JGZ heeft dit gezondheidsonderzoek samen met jongeren, ouders, zorgcoordinatoren van school en beleidsmedewerkers van gemeenten ontwikkeld. Hierdoor sluit het goed aan bij de belevingswereld van jongeren.

Het gezondheidsonderzoek dat we bij jongeren vanaf 12 jaar doen heet Gezond leven? Check het even! Het doel ervan is dat jongeren zich geestelijk en lichamelijk beter gaan voelen. Dat doen we door advies en voorlichting te geven, maar ook door in gesprek te gaan. Samen met je kind zoeken we naar oplossingen. Zo sluiten we aan bij de vragen en wensen van jongeren. Als het nodig is verwijzen we je kind door naar een arts of naar het maatschappelijk werk. Zo kunnen we voorkomen dat eventuele problemen erger worden.

We vinden het belangrijk om positief te kijken naar jongeren en gezondheid. Samen met jongeren zoeken we naar oplossingen. Op een manier die past bij jouw kind. We willen jongeren sterker maken in hun eigen verantwoordelijkheid. We sluiten daarom zo veel mogelijk aan bij oplossingen waar de jongere zelf mee komt.

De volgende thema’s komen bij het onderzoek aan bod:

 • lichamelijke gezondheid, gewicht en bewegen
 • psychische gezondheid: depressie, pesten, weerbaarheid
 • verslavende middelen: roken, alcohol, drugs, gamen en internet
 • seksuele ontwikkeling, relaties, vriendschappen
 • zelfredzaamheid: meedoen op school, omgaan met geld, weten waar je terecht kunt met bepaalde vragen
 • de sociale omgeving: school, thuis en vrije tijd

Jongeren, ouders en mentoren krijgen vooraf informatie over het onderzoek Gezond leven? Check het even!. Als ouder of verzorger kun je vragen of zorgen over je kind aan ons doorgeven. De mentor van jouw kind kan dat ook doen. Natuurlijk alleen in overleg met je kind.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

 1. Als start van het onderzoek kijken de jongeren samen in de klas een informatiefilm van een paar minuten. Bekijk de video onderaan deze pagina.
 2. Direct na het bekijken van de film vullen de jongeren in de klas op internet een vragenlijst in. Door deze vragen gaan ze zelf nadenken over hoe gezond en gelukkig ze zich voelen. Zij kunnen daarna zelf doorgeven over welke onderwerpen ze meer informatie willen of welke hulp ze willen. Bekijk de vragenlijsten onderaan deze pagina.
 3. Op basis van hun antwoorden krijgen jongeren informatie over verschillende onderwerpen. Deze informatie sluit aan bij de antwoorden die ze geven en de vragen die ze hebben.
 4. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met de doktersassistente, jeugdverpleegkundige of arts van het JGZ-team. Die heeft de vragenlijst die jouw kind heeft ingevuld ingezien. In dit persoonlijk contact krijgt je kind als dat nodig is extra onderzoek of advies. Ook kan je kind een doorverwijzing krijgen naar andere hulp.
 5. Na afloop van het onderzoek krijgt de jongere een uitslagbrief mee voor ouders. De inhoud hiervan wordt afgestemd met de jongere. Als er zorgen zijn kijkt de JGZ samen met de jongeren hoe deze met ouders besproken kunnen worden.

Meer informatie over Gezond leven? Check het even!

GGD Gelderland-Midden startte in het schooljaar 2019-2020 met het onderzoek Gezond leven? Check het even! In de bovenbouw wordt dit onderzoek al langer gedaan. De JGZ heeft dit gezondheidsonderzoek ontwikkeld samen met jongeren, zorgcoördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs, ouders en beleidsmedewerkers van gemeenten. Hierdoor sluit het onderzoek goed aan bij de behoeften, belevingswereld en problematiek van jongeren.

Heb je vragen over privacy of toestemming voor dit onderzoek?
Kijk bij de veelgestelde vragen