Onderzoek in de bovenbouw

Jongeren van 12 tot 18 jaar veranderen veel, zowel lichamelijk als psychisch en sociaal. Al die veranderingen vragen veel van je kind. Je kind heeft soms zorgen en vragen. Of het gaat zich anders gedragen.

Daarom willen wij als JGZ deze kinderen ook in de bovenbouw graag nog een keer zien. We doen dat aan de hand van het onderzoek Gezond leven? Check het even!. Het onderzoek in de bovenbouw is grotendeels hetzelfde als het onderzoek in de onderbouw. Wel heeft de jongere nóg meer zelf de touwtjes in handen.

Jongeren, ouders en mentoren krijgen vooraf informatie over het onderzoek Gezond leven? Check het even!. Als ouder of verzorger kun je vragen of zorgen over je kind aan ons doorgeven. De mentor van jouw kind kan dat ook doen. Natuurlijk alleen in overleg met je kind.

Hoe ziet het onderzoek er uit?

  1. Als start van het onderzoek kijken de jongeren samen in de klas een informatiefilm van een paar minuten. Je kunt de video's ook zelf bekijken, zie onderaan deze pagina.
  2. Direct na het bekijken van de film vullen de jongeren in de klas op internet een vragenlijst in. Door deze vragen gaan ze zelf nadenken over hoe gezond en gelukkig ze zich voelen. Zij kunnen daarna zelf doorgeven over welke onderwerpen ze meer informatie willen of welke hulp ze willen. Bekijk de vragenlijsten onderaan deze pagina.
  3. Op basis van hun antwoorden krijgen jongeren meteen al informatie over verschillende onderwerpen. Deze informatie sluit aan bij hun vragen en antwoorden.
  4. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige of -arts. Op het vmbo, in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs hebben alle jongeren zo’n gesprek. Op het mavo, havo en het vwo alleen als daar een reden voor is. In dit gesprek kunnen jongeren een onderzoek of advies krijgen. Ook is het mogelijk dat een jongere een doorverwijzing krijgt naar andere hulp. Dit hangt af van het soort probleem of vraag.

De jongere heeft de regie

Wij vinden het belangrijk dat jongeren zelf de touwtjes in handen hebben bij dit onderzoek. Zij kunnen daarom zelf de onderwerpen van het gesprek bepalen. Alleen bij specifieke signalen, uit de vragenlijst of van ouders of school begint de arts of verpleegkundige hier zelf over. Dit gaat dan bijvoorbeeld over depressie, misbruik of wegblijven van school.

Wij beschermen de privacy van je kind

Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met alles wat de jongeren invullen en bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alle informatie die zij geven, valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat we deze informatie niet zonder overleg met de jongere en zo nodig ouder(s)/verzorger(s) doorgeven aan anderen. Hiermee beschermen we de privacy van jou en je kind.

We delen ook geen gegevens over individuele leerlingen met bijvoorbeeld de school of gemeente. Op groepsniveau delen we alleen anonieme gegevens. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld gemeenten en scholen advies geven over hun gezondheidsbeleid.

Meer vragen over privacy en toestemming?
Kijk bij de veelgestelde vragen

Andere leeftijd en zelf een afspraak maken?

Ook op een andere leeftijd kan je kind een afspraak maken bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dit kan op verzoek van je kind zelf, op verzoek van jou of op verzoek van school. Een verzoek van school wordt natuurlijk eerst met jou en je kind besproken.

Voor een afspraak of een korte vraag kan jij of je kind ons bellen of mailen.

Informatie- en afsprakenlijn 4-18 jaar

088 355 60 00maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur