De Jeugdmonitor 2021

Wat is het gevolg van corona op de gezondheid en leefstijl van jongeren en hoe zij zich voelen? Dat onderzoekt GGD Gelderland-Midden met de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in onze regio.

Op deze pagina vind je informatie over de Jeugdmonitor, veelgestelde vragen en de privacyverklaring.

Veelgestelde vragen over de Jeugdmonitor 2021

Alle middelbare scholen zijn gevraagd om mee te doen. Niet alle scholen hebben deelname toegezegd. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (zo goed als) alle scholen meedoen kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe gerichter we aan de slag kunnen met de resultaten van het onderzoek.

 

GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde gegevens. Het RIVM publiceert de gegevens op volksgezondheidenzorg.info. De GGD weergeeft de cijfers in bijvoorbeeld factsheets (informatieblad).

Gemeenten, het ministerie van VWS en andere organisaties gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en aanpassing van hun beleid om de gezondheid van jongeren te verbeteren.

 

Ja, ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen, via de school, een e-mail met daarin alle informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een landelijk onderzoek. Het een samenwerking tussen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland. De vragenlijst is geprogrammeerd door I&O Research (ISO 27001 gecertificeerd). Er is gebruikt gemaakt van Unicom Intelligence als softwarepakket voor de online vragenlijst.

De vragenlijst wordt gehost bij Artax op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en I&O Research hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit volgens de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen.