IZB-verpleegkundige Mieke draait ook coronashifts 

Voor het coronawerk doen we ook een beroep op de vaste krachten van de GGD. Collega’s met specialistische kennis en ervaring die bij de bestrijding van corona goed van pas komen. Zoals verpleegkundige infectieziektebestrijding (IZB) Mieke. Zij combineert werken voor coronabestrijding met haar gewone werk.

Mieke is niet de enige IZB-verpleegkundige die dat doet. Samen met 6 collega’s draait ze ook coronadiensten. Hun belangrijkste meerwaarde: de kennis van en ervaring met de bestrijding van gewone infectieziekten toepassen in deze pandemie.

IZB-verpleegkundige 

Mieke werkt al jaren als IZB-verpleegkundigen bij de GGD. “We zijn er juist voor het in kaart brengen en in toom houden van infectieziekten”, zegt Mieke. “En een pandemie zoals corona nu is, is daar het meest uitdagende bij. Dus vanuit werkoogpunt is het heel interessant wat er nu allemaal speelt. Wat we bij de bestrijding van infectieziekten op kleine schaal doen, doen we nu op hele grote schaal. Maar de principes en werkmethoden zijn in grote lijnen hetzelfde.”

“Als ik niet voor corona werk, dan werk ik samen met mijn collega’s voor de bestrijding van de andere infectieziekten. We onderscheiden iets van 45 verschillende soorten meldingsplichtige infectieziekten in Nederland. Je kunt dan denken aan legionella, hepatitis a en b, kinkhoest en schurft. Meldingsplichtig betekent trouwens dat een behandeld arts of een laboratorium verplicht is te melden als ze zo’n soort ziekte tegenkomen. Corona is ook een meldingsplichtige ziekte.” 

“Ons team van IZB-verpleegkundige doet ook dan bron- en contactonderzoek, geeft adviezen, denkt mee en probeert zo een uitbraak in de hand te houden. Wat we precies doen, verschilt per ziekte. Bij legionella kijken we bovenal naar de bron, terwijl je bij schurft vooral kijkt naar maatregelen tegen verspreiding. Preventie speelt hierbij ook een hele belangrijke rol. Daar besteden we veel tijd aan. Uiteindelijk is alles erop gericht om de volksgezondheid te beschermen.”

Coronabestrijding

De ervaring en kennis die vanuit de reguliere IZB voor handen is, wordt ook voor corona gebruikt. “Daarom draaien we coronadiensten”, vertelt Mieke. “Vanuit onze kennis en ervaring sparren we met de artsen en senior BCO’ers, schuiven we bij overleggen aan en geven we gerichte adviezen. Zo kunnen we de kennis vanuit een reguliere GGD-afdeling voor coronabestrijding inzetten. En de lessen die we bij de coronabestrijding leren weer inzetten bij ons reguliere werk.”

Mooie samenwerking van culturen 

In een grijs verleden heeft Mieke in het buitenland gewerkt, waaronder drie jaar in Namibië, Somalië en Sudan. Mieke: “Daar werkte ik in een team met allemaal verschillende nationaliteiten en manieren van werken. Dat was erg leuk, leerzaam en interessant. Datzelfde gevoel kreeg ik weer toen de coronabestrijding begon.”

“Ook bij coronabestrijding werkten we ineens samen met allemaal verschillende mensen van buitenaf die uit andere werkvelden en -culturen komen. Dat zorgt voor een leuke en leerzame dynamiek. En het geeft energie. Er worden ander soort vragen gesteld en het referentiekader van de nieuwe collega’s is anders. Dat vind ik leuk én leerzaam!”