Wat doet het Meldpunt Infectieziekten

Het Meldpunt Infectieziekten is bereikbaar voor professionals en burgers met vragen over infectieziekten. Professionals zijn ook verplicht meldingsplichtige infectieziekten bij ons te melden. 

Meldingsplichtige Infectieziekten

In de wet staat dat een aantal infectieziekten gemeld moeten worden bij de GGD. Laboratoria, artsen en sommige instellingen zijn verplicht deze te melden. Infectieziekten worden gemeld omdat zij een risico kunnen zijn voor de gezondheid van burgers. 

Na de melding gaat de GGD aan de slag door bijvoorbeeld het uitvoeren van bron- en contactonderzoek en het verzamelen van gegevens. Ook geeft de GGD advies om verspreiding te voorkomen. 

Alléén bij meldingsplichtige ziekten geeft de GGD anoniem informatie door aan het RIVM (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu).
 

Bron- en contactonderzoek

Als de GGD een melding krijgt van een infectieziekte wordt er bron- en contactonderzoek gestart. De GGD kijkt hoe en waar iemand de ziekte heeft gekregen. Ook onderzoekt de GGD of andere mensen mogelijk besmet zijn. Mensen die de ziekte (nog) niet hebben krijgen voorlichting en advies. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ze ziek worden. Als het nodig is worden vaccinaties gegeven of worden medicijnen voorgeschreven.