Ik kan niet inloggen in Mijn Kinddossier

Het kan zijn dat je kind (nog) niet aangemeld is voor Mijn Kinddossier. Of dat het BSN-nummer van je kind of die van jezelf niet vermeld staat in het dossier. Stuur ons hierover een e-mail. Vermeld in de mail het Burgerservicenummer (BSN), de geboortedatum en achternaam van uw kind en uw eigen BSN (en eventueel die van de andere ouder, zodat hij of zij ook kan inloggen).