Gezondheid van jongeren blijft kwetsbaar

Minder tweede- en vierdeklassers zijn positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat te wensen over. Daarnaast zien we een toename van ongezond gedrag, zoals vapen en problematisch gebruik van sociale media.

Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 die is verschenen. In Gelderland-Midden deden bijna 8.000 leerlingen mee aan het onderzoek in het najaar van 2023. Nicole de Jong van GGD-team Onderzoek, Informatie en Advies, was als epidemioloog betrokken bij de afname van de vragenlijst.

Mentale gezondheid niet goed

Een kwart van de jongeren in de regio heeft psychische klachten, vertelt Nicole. Bijna de helft van de jongeren (46%) voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meerdere factoren. Vooral school/huiswerk, maar ook de combinatie van alles wat ze moeten doen zijn belangrijke bronnen van stress. Een derde van de jongeren (33%) ervaart regelmatig tot vaak druk om te presteren. Ze leggen zichzelf vaak deze druk op, maar ook anderen, zoals ouders, school/docenten en vrienden/vriendinnen doen dit.

Toename ongezond gedrag

Alarmerend is de toename van het aandeel jongeren dat vapet (e-sigaret rookt): dat is de laatste 4 jaar meer dan verviervoudigd. In 2019 vapete 2% van de jongeren wekelijks, in 2023 is dat 8%. Ook zien we geen verdere daling in het roken van sigaretten of shag (6% rookte wekelijks in 2019 en 7% deed dat in 2023). Samen met de toename van vapen, betekent dit dat het rookgedrag van jongeren sterk is gestegen: 12% van de jongeren rookt en/of vapet nu wekelijks (ten opzichte van 7% in 2019). 

Ook het risico op problematisch gebruik van social media neemt toe. Inmiddels loopt 12% van de jongeren risico op problematisch gebruik van sociale media, in 2019 was dat nog 9%. Deze jongeren geven onder andere aan slaap tekort te komen of hun huiswerk af te raffelen door het gebruik van sociale media.

Met gemeenten aan de slag

Voor ieder van onze gemeenten is een gemeenterapport opgesteld. “De rapporten laten zien hoe het er in een gemeente voor staat”, zegt Nicole. “Gemeenten kunnen met dat inzicht werken aan een aanpak van de aandachtspunten. De komende tijd gaan we bij ze op bezoek om de resultaten toe te lichten. Samen met de adviseur Publieke Gezondheid en bijvoorbeeld collega’s van de JGZ of de Gezonde Schooladviseur. We denken als GGD mee over wat de gemeente kan doen om de gezondheid van jongeren te verbeteren.”

Meer informatie en cijfers vergelijken

Benieuwd naar meer gegevens over de gezondheid van jongeren in Gelderland-Midden? Kijk op incijfers.ggdgm.nl. Je kunt cijfers van een gemeente vergelijken met cijfers van andere gemeenten in Gelderland-Midden of met de hele regio.