Meldpunt wet verplichte GGZ

Mensen met verward gedrag kunnen flink in de problemen raken. Ook kunnen zij anderen, of de maatschappij in de problemen brengen. Er is dan hulp nodig. In sommige gevallen wil deze persoon geen hulp. Er is dan de mogelijkheid om verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in te zetten.

Een psychiater beslist in dat geval welke zorg nodig is. Dit kan zonder dat de betrokkene het hier mee eens is.

Iedereen kan een melding doen

Heb je zorgen over iemand? Denk je dat deze persoon dringend verplichte zorg nodig heeft? Je kunt dan een melding doen in het kader van de Wvggz. Weet je niet zeker of je een melding wilt doen? Bel dan gerust om te overleggen. 

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Direct gevaar?

Bij direct gevaar, bel altijd de huisarts, de huisartsenpost of 112

Wat gebeurt er met de melding?

Wanneer je belt, krijg je een medewerker van de GGD aan de lijn. Deze gaat met jou in gesprek en stelt vragen. Tijdens dit gesprek beoordeelt de medewerker of er een onderzoek start. Hiervoor zijn de volgende punten belangrijk:

  • Lijkt het er op dat de betrokkene een psychiatrische stoornis heeft?
  • Is er geen vrijwillige zorg meer mogelijk?
  • Is er sprake van ernstig nadeel (bijv. een gevaar voor zichzelf, anderen of het verlies van onderdak of verzekeringen)?

Voldoet jouw melding volgens de GGD-medewerker aan deze punten? Dan start er een onderzoek. De GGD-medewerker onderzoekt of en welke hulp nodig is. Vindt de GGD-medewerker dat het nodig is verplichte hulp in te zetten? Dan vraagt de GGD-medewerker bij de officier van justitie verplichte zorg aan. Is de officier van justitie het ook eens met de inzet verplichte zorg? Dan legt de officier het voor aan de rechter. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Het hele traject duurt ongeveer 3 maanden. 

De rol van familie en naasten

Meld je als naast familielid, partner of als iemand die veel zorgt voor de betrokkene? Dan krijg je binnen 14 dagen de uitslag van het onderzoek. Dit is de uitslag van het onderzoekt dat de GGD uitvoert. Nog niet de uitslag van de gehele aanvraag. Als de GGD-medewerker geen verplichte zorg aanvraagt, dan kun je ‘doorzettingsmacht’ gebruiken. Dit betekent dat je alsnog verplichte zorg kunt aanvragen bij de officier van justitie. Deze beslist dan of hij de aanvraag aan de rechter voorlegt. 

Stichting Familie vertrouwenspersonen

Als familie kun je de hulp krijgen van de landelijke stichting Familie vertrouwenspersonen.

Wat betekent verplichte zorg voor jou als betrokkene?

Anderen beslissen over jouw zorg. Wel heb je het recht om mee te denken over deze zorg. De psychiater vraagt je om hier een plan voor te schrijven. Dit heet het ‘plan van aanpak’. Je hebt ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Deze werkt voor de onafhankelijke Stichting PVP.