Vervuilde woning en/of verzamelwoede

Dit is het geval bij een vervuilde en/ of een volle woning. Bij een volle woning spreken we van hoarding, ofwel verzameldrang. 

Dit kan leiden tot:

  • problemen door stank
  • het gevaar dat er brand ontstaat
  • problemen door ongedierte
  • gevaar voor mensen in de (directe) omgeving

Vaak gaat het om mensen met ernstige problematiek. Denk aan dementerende ouderen, mensen die eenzaam zijn, mensen die zich terugtrekken en zorgmijders. Is er sprake van een woonhygiënisch probleem? Dan proberen we toe te leiden naar een schoonmaak en/of we proberen zorg in te zetten om de situatie te verbeteren. Deze mogelijkheden zetten we in wanneer dit nodig is. Dit doen we zodat iemand weer gezond en menswaardig in zijn/haar woning kan wonen. 

Wat gebeurt er met je melding?

Bij een melding krijg je een GGD-medewerker aan de telefoon. Deze vraagt naar de feiten van de situatie. Daarnaast vraagt de GGD-medewerker ook informatie op bij betrokken organisaties. Hierbij kun je denken aan de verhuurder, psychiatrie, verslavingszorg, politie, maatschappelijk werk of de huisarts. De GGD-medewerker gaat ook langs bij de woning waar de melding over gaat. Tijdens dit bezoek bekijkt de GGD-medewerker de woonsituatie. Deze stelt hierover een rapport op. Dit rapport krijgt de betrokkene ook. 
 
Aan de hand van het hele verhaal maken we samen een plan. In dit plan staat of er zorg nodig is en welke zorg er nodig is. Ook staat er in of de woning schoon gemaakt moet worden.

Wil je een melding doen, of heb je een vraag?

De afdeling OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg) van de GGD is verantwoordelijk voor de centrale intake van de maatschappelijke opvang, de Wvggz, woonhygiënische problematiek en meldingen verward gedrag. Heb je hier vragen over, wil je advies krijgen of wil je een melding maken? Neem dan contact met ons centraal meldpunt op. 

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur