"Gezond Leven? Check het Even!" officieel erkend

Het gezondheidsonderzoek 'Gezond Leven? Check het Even!' is nu officieel erkend als een goed onderbouwde methode en opgenomen in de databank erkende interventies van het Nederlands Jeugd Instituut. Jongeren staan tegenwoordig voor allerlei uitdagingen en het is geen geheim dat de mentale gezondheid van jongeren vaak onder druk staat. Dan is het prettig te kunnen wijzen op het positieve: Gezond leven? Check het even!, een preventieve interventie die is ontwikkeld samen met jongeren en goed aansluit bij hun behoeften!

Jaarlijks tienduizenden jongeren bereikt

In Gelderland-Midden alleen al worden jaarlijks 14.000 jongeren uit de onder- en bovenbouw op hun scholen uitgenodigd voor deze gezondheidscheck. Ook in 8 andere GGD-regio’s krijgen jongeren deze check aangeboden. Hiermee hebben tienduizenden jongeren toegang tot deskundig advies en begeleiding.

Met informatie, advies en gesprek, erger voorkomen

Naast een digitale vragenlijst biedt de check ook persoonlijke online gezondheidsinformatie op maat. Hierdoor gaan jongeren nadenken over hun gezondheid en de keuzes die zij daarin maken. Naast toegang tot een anonieme chat krijgen de jongeren een face-to-face gesprek met een jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professional. Door hun medisch beroepsgeheim kunnen jongeren op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier hun hart luchten en advies krijgen, vaak nog voordat problemen escaleren. Ouders, school of hulpverleners worden betrokken als dat nodig is.

Verschil maken

De erkenning van deze interventie door een onafhankelijke commissie bevestigt: 'Gezond Leven? Check het Even!' is een aanpak die het verschil kan maken voor jongeren.

Jeugdarts en mede-ontwikkelaar Carolijn Schuiling: “We zijn blij met deze erkenning. We wisten al uit onze evaluaties en ervaring dat veel jongeren dit gezondheidsonderzoek waarderen. Wij hopen dat deze interventie de hoeksteen wordt van het preventiebeleid van scholen en gemeenten.”