Gegevens over de vaccinatie (kinderen 0-12 jaar)

We vragen je om toestemming om gegevens over jouw vaccinatie te mogen delen met het RIVM. Het RIVM kan verschillende taken alleen goed doen als bekend is welke vaccinaties je hebt gekregen.

Wat doen we met de gegevens na vaccinatie van je kind?

Als je kind de vaccinatie heeft gekregen, slaan we de gegevens over de vaccinatie op. Dit doen we in het beveiligde digitale systeem van het RIVM. Tot voor kort ging dit vanzelf. Nu moet dit met officiële toestemming. Als je het goed vindt deelt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de gegevens van je kind met het RIVM. Dit gaat om vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens van je kind. Hierdoor kan de JGZ dan ook de gegevens van je kind inzien en gericht advies geven. Als ouder kun je ook de vaccinatiegegevens van je kind zelf opvragen bij het RIVM.

Hoe geef ik toestemming?

De jeugdarts of -verpleegkundige vraagt jou om mondelinge of schriftelijke toestemming voor het delen van de gegevens tussen de JGZ en het RIVM. Je kunt hier in de wachtkamer ook al informatie over krijgen. 

Waarom is toestemming geven belangrijk?

Het is in het belang van jouw kind dat het geregistreerd staat bij het RIVM. Deze toestemming is dus erg belangrijk. Het RIVM kan verschillende taken alleen goed doen als ze weten welke vaccinaties je kind precies heeft gekregen. Ze gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om je op het juiste moment te herinneren aan vaccinaties die gegeven moeten worden. Het RIVM kan dan ook een kopie van het vaccinatiebewijs van je kind geven als je daarom vraagt. Het RIVM gebruikt de gegevens ook om de kwaliteit van het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccins in de gaten te houden. Tot slot gebruikt het RIVM de gegevens om te bepalen hoeveel kinderen in Nederland alle vaccinaties hebben gehad. Als er een infectieziekte uitbreekt, is het namelijk heel belangrijk om te weten hoeveel mensen beschermd zijn.