Forensisch Medische Expertise voor Kinderen

Een specialisatie binnen het forensisch medisch onderzoek is Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK). Bij een vermoeden van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik is het belangrijk het lichamelijk letsel bij een kind zo snel mogelijk vast te leggen en te beoordelen.

Een nauwkeurige beschrijving van het letsel voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over de aard, de ernst en het herstel van het opgelopen letsel.
In regio Oost-Nederland werken de vijf GGD’en samen. Onze forensisch artsen FMEK ondersteunt door forensisch verpleegkundigen, zijn onafhankelijk en opgeleid om letsel die mogelijk het gevolg zijn van kindermishandeling helder te beschrijven en te duiden. Dit doen zij in opdracht van Politie, Justitie of Veilig Thuis door heel regio Oost-Nederland.
In onderstaande animatievideo wordt uitgelegd wat FMEK is, door wie FMEK wordt uitgevoerd en met welke partijen er wordt samengewerkt.