Eerste coronaprikken van dit najaar gezet

Vandaag zijn de eerste coronaprikken van dit najaar gezet door medewerkers van GGD Gelderland-Midden.

Van 2 oktober tot aan de kerst kunnen inwoners uit de regio die in aanmerking komen voor een coronaprik die weer terecht in drie grote priklocaties of in kleinschalige pop-uplocaties. Directeur publieke gezondheid Henk Bril roept alle mensen die in aanmerking komen op om de prik weer te halen: “Heb je een kwetsbare gezondheid of werk je met kwetsbare mensen, maak dan gebruik van de extra bescherming die het vaccin je biedt.”

Wie komt in aanmerking?

De coronaprik dit najaar is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen tot eind december een coronaprik halen. In sommige gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten de doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid of op advies van een behandelend arts.

Op afspraak

De coronaprik kan voorlopig alleen op afspraak gehaald worden. 60-plussers ontvangen een uitnodigingsbrief waarin een afspraak voor hen is gepland of waarin zij kunnen lezen hoe ze zelf een afspraak kunnen maken. Andere inwoners die in aanmerking komen, ontvangen geen brief en kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. 

Het is tot aan de kerst mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook in 2024 beschikbaar.

Drie grote priklocaties en kleinschalig dichtbij

In de regio heeft de GGD drie grote priklocaties; twee in Arnhem (Presikhaaf en Kronenburg) en één in Ede. Daarnaast vaccineren we vanaf 16 oktober ook in vrijwel alle gemeentes kleinschalig, kortdurend en dichtbij via pop-up priklocaties. 

Mobiele teams van de GGD bezoeken daarnaast ook zorginstellingen om de meest kwetsbare mensen daar een vaccinatie aan te bieden. Mensen die op geen enkele mogelijkheid zelf of met hulp van anderen naar een priklocatie kunnen komen, worden in overleg thuis gevaccineerd.

Waarom weer een prik?

Met de coronaprik wordt je bescherming weer op peil gebracht en de kans op ziekenhuisopname en overlijden door corona verkleind. Dat is belangrijk omdat het coronavirus er nog steeds is en kan opleven. De coronaprik bestaat uit het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus.

Het is niet nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. 

Meer informatie

Je kiest zelf of je je laat vaccineren. Een vaccinatie is dus niet verplicht. Informeer je goed, zodat je de juiste keuze kunt maken. Heb je vragen over corona of de coronaprik? Kijk op ggdgm.nl/corona of op mijnvraagovercorona.nl.

Twijfel je over de coronaprik of heb je een vraag daarover? Praat dan eens met een zorgprofessional van de GGD. Bel naar 0800 770 77 07 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00).