Documenten uit digitale kinddossier onbedoeld verwijderd

Uit het systeem voor digitale kinddossiers van de jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Midden zijn onbedoeld documenten verwijderd. Het gaat om scans van documenten die tussen 2011 en 2016 als bijlage aan de kinddossiers zijn toegevoegd. De documenten zijn niet bij onbevoegden terechtgekomen en zijn altijd goed beveiligd geweest. 

We verwachten dat er geen gevolgen zijn voor de zorg en hebben de ouders van de betreffende kinderen geïnformeerd.

GGD Gelderland-Midden betreurt wat er is gebeurd. We maken gebruik van een systeem van de leverancier Topicus om de zorg aan kinderen bij te houden. In dat systeem zijn de documenten onbedoeld gewist door de leverancier. Het gaat om bijlagen in kinddossiers zoals verwijsbrieven en onderzoeksresultaten van een kinderarts, huisarts, peuterspeelzaal of fysiotherapeut. Of overdrachten van andere zorgorganisaties. Het gaat alleen om dossiers van kinderen in de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Scherpenzeel en Nijkerk.

Geen gevolgen voor de zorg 
We verwachten dat het verwijderen van de documenten geen gevolgen heeft voor de zorgverlening aan de kinderen, omdat het gaat om oudere documenten die als bijlage aan het dossier waren toegevoegd. In veel gevallen is de belangrijkste informatie uit de verwijderde documenten eerder al overgenomen in het kinddossier of opgevolgd door een professional.

Ouders zijn op de hoogte 
Ouders van de betrokken kinderen hebben een brief ontvangen en kunnen rechtstreeks bij hun GGD terecht voor aanvullende vragen of verdere zorgen. 

Maatregelen
Hoewel het wissen van de documenten heeft plaatsgevonden bij een externe leverancier, hebben we maatregelen genomen om te voorkomen dat dit weer gebeurt. Ook de leverancier heeft maatregelen genomen.