Coronaprik nu ook dichtbij huis beschikbaar

Inwoners die in aanmerking komen voor een coronaprik, kunnen de komende weken veelal dichtbij huis terecht. 

GGD Gelderland-Midden heeft in de meeste gemeenten corona pop-up priklocaties geopend. Op deze vijftien tijdelijke priklocaties haal je op afspraak een coronaprik. De drie vaste vaccinatielocaties in Arnhem (Presikhaaf en Kronenburg) en Ede blijven open tot in de laatste week van de najaarscampagne (18-22 december 2023). 

De opdracht voor de GGD is dit najaar kleiner dan tijdens eerdere campagnes. Omdat de groep inwoners die in aanmerking komt voor de prik kleiner is dan voorheen. Daarom is het aanbod om een prik te halen ook beperkter.

Corona pop-up priklocaties in de regio

De corona pop-up priklocaties in de gemeenten zijn kleinschalige locaties zoals buurthuizen die beperkt geopend zijn. In de meeste gevallen gaat het om een vaste dag per week en soms om de week. Data en tijden kunnen wijzigen. In de vaste priklocaties in Arnhem en Ede is het aanbod het grootst. Op deze locaties kun je meestal het snelst een plekje reserveren. Bekijk de website van de GGD voor de adressen van de priklocaties en voor de meest actuele informatie.

Popup locatie regio Gelderland Midden

Op afspraak

"De corona pop-up priklocaties zijn vooral bedoeld voor mensen voor wie het lastiger is om naar onze vaste priklocaties in Arnhem en Ede te komen”, zegt Jeroen Willemsen, teamleider najaarscampagne bij GGD Gelderland-Midden. “Voor de coronaprik is het wel nodig om een afspraak te maken via planjeprik.nl of 0800 – 7070. Wacht niet te lang, want de beschikbare plekken op de pop-up priklocaties zijn beperkt. Soms is er op korte termijn geen plek dichtbij, maar een paar weken later weer wel."

Coronaprik thuis

“Er zijn ook mensen die door een ernstige ziekte of beperking niet in staat zijn om naar een priklocatie te komen. Deze mensen prikken we thuis”, voegt Jeroen toe. Als dit voor jou geldt, kun je bellen met 0800 – 2077.

Voor wie

Deze vaccinatieronde is voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat zijn 60-plussers, volwassenen die de griepprik krijgen aangeboden, kinderen en volwassen met een medisch hoog risico en zwangeren. Ook zorgmedewerkers mogen de prik halen. Om de mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie zij zorgen te beschermen. Dat geldt ook voor mensen met een kwetsbaar gezinslid. 

De vaccinatieronde loopt tot en met 22 december 2023. Voor zwangeren en mensen met een medisch hoog risico, blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar. Het vaccin waarmee wordt geprikt is aangepast aan de variant van het virus die nu veel rondgaat.

Met of zonder uitnodiging

Alleen 60-plussers krijgen een uitnodigingsbrief. Het uitnodigen gaat in delen. Er zijn nog uitnodigingen onderweg. Sommige mensen krijgen een uitnodiging waarin al een afspraakdatum, tijd en locatie staat. De overige groepen die in aanmerking komen voor deze vaccinatieronde, krijgen geen uitnodiging. Jeroen: “Heb je een uitnodiging ontvangen met daarin een afspraakdatum en kan je dan niet? Verzet dan alsjeblieft de gemaakte afspraak. Dan komt de plek vrij voor iemand anders.”

Heb je een vraag over de coronaprik? Ga dan naar mijnvraagovercorona.nl