Vaccinatie kinderen 5 tot 12 jaar

Een coronavaccinatie is niet meer nodig voor de meeste kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Vanaf 23 februari 2023 worden alleen nog kinderen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus uitgenodigd voor vaccinatie.

Minister Kuipers van VWS neemt het advies over van de Gezondheidsraad. Die heeft het advies bijgesteld vanwege de minder ziekmakende omikronvariant, het verloop van de pandemie, de opgebouwde bescherming en nieuwe wetenschappelijke kennis over corona. Aan de veiligheid van het vaccin is niets veranderd.

Al een vaccinatieafspraak gemaakt voor je gezonde kind tussen de 5 en 12 jaar? De afspraak kan gewoon doorgaan, ook na 23 februari 2023. Natuurlijk mag je de afspraak afzeggen. Over het gewijzigde advies krijg je informatie.

Veel kleinere kans op MIS-C

Gezonde kinderen worden amper ziek van corona nu omikron dominant is. Vaccinatie van gezonde kinderen was vooral bedoeld om de zeldzame ontstekingsziekte MIS-C te voorkomen. Intussen is bekend dat de kans op MIS-C door omikron veel kleiner is dan bij eerdere coronavarianten. Ook is het aantal kinderen dat risico loopt om MIS-C te krijgen sterk gedaald. Dat komt omdat meer dan 90% van de kinderen al corona heeft gehad. MIS-C komt bijna alleen na een eerste besmetting voor.

Vaccineren kinderen uit risicogroep

Vaccinatie is wel nuttig bij kinderen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus. De kans op ziekenhuisopname verkleint. Zoals bij kinderen met een ernstige hart- of longaandoening (anders dan astma). Voor deze kinderen is de herhaalprik ook belangrijk. Daarom krijgen kinderen uit de risicogroep na de basisserie ook een uitnodiging voor de herhaalprik.

Kinderdosis vaccin Pfizer

Kinderen krijgen een kinderdosis van het vaccin van Pfizer. Voor de 2 prikken in de basisserie is dit een kinderdosis van het oorspronkelijke vaccin. Op advies van het OMT-V wordt bij de herhaalprik het vernieuwde vaccin gegeven.

Vaccinatie op afspraak

Kinderen komen altijd samen met een ouder of verzorger naar de priklocatie. De GGD neemt de tijd voor het vaccineren van kinderen, zodat er voldoende aandacht is. Vaccineren van kinderen kan bij GGD Gelderland-Midden alleen op afspraak. 

Uitnodiging

Bij de uitnodiging krijg je een informatiebrief, een uitleg over de vaccinatie, informatie over registratie, en een gezondheidsverklaring van de GGD.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van de coronavaccinatie bij kinderen zijn volgens de Gezondheidsraad meestal mild. Denk aan spierpijn of koorts. Bijwerkingen treden net als bij andere leeftijdsgroepen vaker op na de 2e dosis.

Ouders beslissen

Bij kinderen onder de 12 jaar beslissen de ouders of zij hun kind(eren) wel of niet laten vaccineren. Het is erg belangrijk dat ouders voor hun kinderen een goede afweging kunnen maken.

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig. Daarom is het nodig dat er een ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie of aanwezig is op de instelling. De ouder/verzorger die niet meekomt, is wel geïnformeerd en heeft ook toestemming gegeven voor de vaccinatie.

Op de priklocatie wordt eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als een kind geen ID-bewijs heeft, dan kan legitimatie plaatsvinden via het BSN op de zorgverzekeringspas.

Prikangst

Heeft je kind last van prikangst? Onze medewerkers hebben hier ervaring mee. Ze weten exact hoe ze je kind het best kunnen helpen.

Meer informatie

Twijfels?

Twijfel je nog over het vaccineren van je kind(eren)? Bel dan gerust met de Vaccinatie Twijfeltelefoon: 088 7555 777.