Corona op mijn school

Ook op scholen is het coronavirus aanwezig. Dat zorgt voor de nodige vragen. Hier vind je als ouder of leerling alle informatie. Speciaal voor de basisschool, middelbare school en mbo, hbo en wo.

In Gelderland-Midden werken we hard om het onderwijs veilig te houden. Als GGD hebben we een apart scholenteam opgericht. In het team zitten gespecialiseerde medewerkers die scholen bijstaan met raad en daad. Zij bellen ook positief geteste leerlingen en medewerkers voor bron- en contactonderzoek

Basisonderwijs: wanneer wel naar school

Kinderen op de bassischool lopen een beperkt risico op een coronabesmetting of het verspreiden van het virus. Ook kinderen met corona- en verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen bij de GGD. 

Een kind mag niet naar school als hij zelf klachten heeft. Of als hij een huisgenoot of nauw contact is van iemand met corona. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen afstand te houden. Wel moedigen we aan om met 'sociale bubbels' te werken. Zo beperken we het aantal onderlinge contacten van kinderen.

Voortgezet onderwijs: wanneer wel naar school

Leerlingen van het middelbare onderwijs houden onderling zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan. De 1,5 meter afstand houden zij sowieso aan tot volwassenen. Bij corona- of verkoudheidsklachten laten leerlingen zich testen. Ze blijven dan thuis. 

Raakt een leerling van een middelbare school besmet met corona? Dan doet de GGD bron- en contactonderzoek. Huisgenoten en nauwe contacten van de leerling gaan dan in quarantaine. Dit geldt ook voor medeleerlingen als die nauwe contacten zijn.

Veelgestelde vragen over school, kinderopvang en kinderen

Ja, dat kan. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij het coronavirus te laten testen om meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen boven de 12 jaar laten zich bij klachten sowieso testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Een kind mag naar de kinderopvang of de basisschool als: 

  • Het kind geen coronaklachten heeft 
  • Voor het kinderdagverblijf geldt: het kind mag ook komen als het geen hoest (meer dan incidentele), koorts (hoger dan 38 graden) of benauwdheid heeft. Dit geldt niet voor school 
  • Het kind geen huisgenoot of nauw contact is van iemand die positief is getest op corona
     

Nee, huisgenoten moeten in quarantaine gaan en zich laten testen zodra ze klachten ontwikkelen. 

Dat ligt aan de soort klachten van het kind. Heeft het kind alleen verkoudheidsklachten dan mag een huisgenoot naar het werk. Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid, dan mag je niet naar het werk.