Bron- en contactonderzoek uitgelegd

Bij de GGD is bron- en contactonderzoek een belangrijke taak van de afdeling infectieziektebestrijding. Hoewel dit begrip vooral bekend is geworden door de coronapandemie, voert de GGD dit onderzoek uit bij allerlei infectieziekten.

Waarom bron- en contactonderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om (mogelijk) besmette personen zo snel mogelijk op te sporen en te voorkomen dat zij anderen besmetten.

  • Brononderzoek: Bij brononderzoek wordt onderzocht waar iemand mogelijk besmet is geraakt, zodat maatregelen kunnen worden genomen om verdere verspreiding van de infectieziekte tegen te gaan.
  • Contactonderzoek: Bij contactonderzoek wordt onderzocht met wie de besmette persoon contact heeft gehad om personen die risico lopen op besmetting zo vroeg mogelijk te waarschuwen en te adviseren over bijvoorbeeld quarantaine en isolatie.

Het bron- en contactonderzoek wordt uitgevoerd door speciale onderzoekers van de GGD die altijd werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Artsen infectieziektebestrijding zijn eindverantwoordelijk voor de medische inhoud van het onderzoek.

Contactonderzoek

Bij contactonderzoek wordt onderzocht met wie de besmette persoon in contact is geweest, met als doel om personen die mogelijk risico lopen op besmetting zo snel mogelijk te waarschuwen en te adviseren over bijvoorbeeld quarantaine, isolatie en testen.

Het bron- en contactonderzoek wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide onderzoekers van de GGD met verschillende achtergronden, die werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Artsen infectieziektebestrijding hebben eindverantwoordelijkheid voor de medische inhoud van het onderzoek.

Bron en contactonderzoek GGD Gelderland