Maak kennis met Alex, medewerker OGGZ bij GGD Gelderland-Midden

Team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) biedt hulp aan kwetsbare burgers die ondanks, soms heftige problemen, niet zelfstandig of vrijwillig hulp zoeken. Alex werkt als medewerker OGGZ bij GGD Gelderland-Midden.

Hij draait onder andere het meldpunt. Op dit meldpunt komen meldingen binnen uit de hele regio Gelderland-Midden. Zo wordt er onder andere gebeld over acute huisvestingsproblemen, personen met verward gedrag, aanvragen van verplichte zorg of andere complexe casussen.

Betrokkenheid bij de inwoners van Gelderland-Midden

Voor Alex bij team OGGZ kwam werken, werkte hij zes jaar lang in een Tbs-kliniek. Alex vertelt: ‘Hierdoor heb ik kennis van en ervaring met de psychiatrie. Hoe je met cliënten omgaat en de mogelijkheden tot behandeling. Voor ons vak moet je een brede kennis hebben van de sociale kaart en weten wat elke specifieke organisatie te bieden heeft.

Iedereen heeft een eigen verhaal. Helaas gaan er achter sommige verhalen forse problemen schuil. Wanneer wij in beeld komen, is er vaak sprake van overlast, psychische problemen of verwaarlozing. Maar het kan ook zijn dat de problematiek leidt tot een gevaar voor de persoon zelf. Of de omgeving. Wij gaan vaak niet zelf op pad, maar het is onze taak om de hulpverlening of mensen die bij de casus betrokken zijn, te ondersteunen. Dit doen we door mee te denken, te adviseren en hulpverlening met elkaar te verbinden. De variëteit in de doelgroep en de verscheidenheid aan samenwerkingspartners maakt het werk erg veelzijdig. Bij ieder belletje dat binnenkomt, word ik uitgedaagd om op inhoudelijk en procedureel niveau mee te denken.’ 

‘Wij nemen de tijd om te luisteren’

Alex is, naast het meldpunt, verantwoordelijk voor situaties waarbij gevaar dreigt rond mensen met  psychiatrische problemen. ‘Ik onderzoek welke zorg aan deze personen kan worden geboden. Als het gaat om een crisissituatie dan adviseren we om via de politie of huisarts de crisisdienst in te schakelen. Kan een situatie iets langer wachten, dan start ik een onderzoek.‘

Wanneer ik het meldpunt draai, dan heb ik de telefoon altijd bij me. We worden gebeld door inwoners uit onze regio maar ook door de zorgaanbieders en gemeenten. Vanuit het meldpunt doe ik op dat moment de eerste screening. Als het specifieker wordt, dan zet ik dit door naar de backoffice. Dit zijn mijn collega’s binnen de OGGZ. Wanneer iemand belt, speelt er vaak een zorgwekkende situatie. We nemen de tijd om te luisteren naar het verhaal, maar ook naar de vraag achter het verhaal. Vanuit daar denken we mee over de mogelijke vervolgstappen in de (psychiatrische) hulpverlening.’

Sinds kort zijn we als team betrokken bij meldingen verward gedrag vanuit de politie. We kijken of er hulpverlening betrokken is bij de mensen die wegens verward gedrag in aanraking komen met de politie. Het doel is om hulpverlening en politie met elkaar in contact te brengen, zodat de overlast in de toekomst wellicht voorkomen kan worden. Anderzijds is het ook bedoeld om de mensen toe te leiden naar zorg, waar dat nog niet het geval is. 

Trots op ons team

Het team OGGZ bestaat uit verschillende subteams met ieder hun eigen specialisme en netwerkpartners. Zo onderzoeken we onder andere of iemand recht heeft op de maatschappelijke opvang (opvang voor dak- en thuislozen), voeren we onderzoeken uit voor de Wet verplichte GGZ en is het onze taak om woonhygiënische problemen te beoordelen. 

Alex is trots op zijn team en laat dit duidelijk merken: ‘Het verbaast me hoeveel kennis in ons team zit. Hoeveel assertiviteit en doortastendheid. Collega’s met een hart voor de zaak. Vaak denk ik ook: wauw! Wat sta jij stevig in je werk!‘ 

Alex Team OGGZ

‘Iedereen heeft een eigen verhaal. Helaas gaan er achter sommige verhalen forse problemen schuil.’